Důl František - hornická tradice nebude zapomenuta

Evžen Kiedroń 17:39 0 komentářů

I když v červnu 1999 Důl František ukončil svoji činnost a důlní prostory i povrchové objekty byly zlikvidovány, v povědomí široké veřejnosti udržují členové Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché i nadále hornickou tradici regionu, shromažďují a uchovávají dobové fotografie, různé artefakty v podobě specifických pracovních nástrojů a také dodržují hornické tradice.

Klub hornických důchodců Dolu František v Horní Suché sdružuje bývalé zaměstnance šachty a jejich rodinné příslušníky, kteří zasvětili podstatnou část svého života hornickému povolání. Vznikl v dubnu roku 1963 a proto v letošním roce si připomeneme již 50. výročí od jeho založení. Klub, jako občanské sdružení, měl sloužit k tomu, aby bývalí spolupracovníci a kamarádi se mohli organizovaně scházet a zavzpomínat si na společně prožité chvíle a události. Postupem času se nekoordinovaná činnost rozšiřovala, dostávala určitý řád a volený výbor připravoval poutavý program, který se stál součásti už obecně známých společenských i kulturních akcí v celém regionu.
 
Významnou pomoc obdržel Klub hornických důchodců od obce Horní Suchá v roce 2005, kdy mu byl předán do nájmu, s možností celoročního užívání, samostatný objekt kterému se  říká familiérně „domeček“, jež byl následně rekonstruován a modernizován. Venkovní areál je upraven jako zahrada  a v těchto prostorách, se v postatě konají všechny akce, jež získaly i u široké veřejnosti uznání a ocenění. K 1.1.2013 čítá  Klub 368 členů z řad bývalých  zaměstnanci Dolu František ale také jejich rodinných  příslušníků a příznivců.
 
Práce i aktivity  Klubu se řídí ročním plánem činnosti, jehož součásti je příprava už tradičních akcí, jako havířský bál,  Svátek matek, smažení vaječiny, letní slavnost, Den horníků, či vinobraní. Jednou  z nejvýznamnějších události jsou oslavy Svaté Barbory, patronky horníků, což připadá na začátek prosince. Kromě toho se konají každou poslední středu v měsíci přátelská posezení, která významnou měrou utužují vzájemné  vztahy. Do stručného výčtu aktivit nutno zařadit také organizování zájezdů na památná či atraktivní místa v tuzemsku, ale rovněž na Slovensko nebo do Polska. V letošním roce se uskuteční už 3. ročník „Řezbářského plenéru“, na němž umělci během týdne vytvářejí před zraky veřejnosti svá díla a ta pak zdobí nejen areál sídla Klubu ale rovněž i obce.
 
I když v červnu 1999 Důl František ukončil svoji činnost a důlní prostory i povrchové objekty byly zlikvidovány, členové Klubu udržují v povědomí široké veřejnosti i nadále hornickou tradici regionu, shromažďují a uchovávají dobové fotografie, různé artefakty v podobě specifických pracovních nástrojů a také dodržují hornické tradice. Novým impulsem pro práci Klubu hornických důchodců Dolu František se stalo členství v projektu SENSEN, kde v rámci Sdružení přátel Konta Bariéry se otevírají další možnosti jeho rozvoje.  

Historie  Klubu hornických důchodců Dolu František v Horní Suché ZDE

Těžba uhlí v regionu  -   vznik hornické tradice v obci Horní Suchá ZDE       

HISTORIE  DOLU  FRANTIŠEK  V HORNÍ  SUCHÉ ZDE

„Uhlí, sůl a lidé“  „Výroba darkovské jodové soli na Dole František“ ZDE                                                                                                                         
Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.