Zachránce a zachráněný

Zdeněk Farkas 20:07 0 komentářů

Můj dědeček MUDr. Martin Skyba jako ředitel plicního sanatoria v Jevíčku ukrýval za 2. světové války před koncentračním táborem spisovatele Mirka Elpla

Zachránce a zachráněný – květen 1945
Na fotografii uprostřed stojí zachránce – můj dědeček MUDr. Martin Skyba, který byl v letech 1937 až 1953 ředitelem Masarykovy zemské plicní léčebny – plicního sanatoria v Jevíčku. Po II. sv. válce byl jmenován externím docentem na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl mj. činný v Lize proti tuberkulóze, místopředsedou Čs. pneumologické společnosti a členem mezinárodní Unie proti tuberkulóze.

Zachráněným (stojícím vpravo se založenýma rukama) je spisovatel Mirek Elpl, který v roce 1944 nuceně nastoupil do pracovního tábora v Klettendorfu u Vratislavi, kvůli tomu, že se odmítl rozvést se svou židovskou manželkou. Odtud se mu podařilo utéct. Počátkem roku 1945 se dostal až do svého bydliště v Ivančicích, kde ho před novým transportem do dalšího pracovního tábora zachránil primář místní nemocnice MUDr. Berka, který ho s falešnou diagnózou TBC odeslal v únoru do plicního sanatoria v Jevíčku. Zde se pak Elpl za pomoci ředitele sanatoria primáře MUDr. Martina Skyby ukrýval až do konce II. světové války.

I když se Mirek Elpl po válce stal ředitelem dolu Julius v Zastávce u Brna (byl absolventem Vysoké báňské akademie v Příbrami), ve své literární činnosti pokračoval i nadále. Vděčnost za záchranu života prokazoval svému příteli MUDr. Martinu Skybovi upřímnými osobními věnováními ve svých knihách, které mu do konce svého života zasílal. Zemřel předčasně v roce 1960. Do posmrtného vydání poslední spisovatelovy knihy pak poděkování vepsala vdova po spisovateli.
 
Za připomenutí stojí, že Mirek Elpl nebyl jediný, kdo v sanatoriu v Jevíčku nalezl za II. sv. války útočiště. Podobný osud jako on sdílel i švagr Mudr. Martina Skyby – spisovatel a malíř Ondřej Sekora. Ten se také nerozvedl se svou židovskou manželkou, a proto se v Jevíčku před svým odchodem do pracovního tábora na těžkou práci fyzicky připravoval. Když pak Sekora do pracovního tábora v polovině roku 1944 opravdu nastoupil a jeho manželka byla odvlečena do Terezína, manželé Skybovi se až do konce války (kromě svých tří dětí) starali také o jejich syna. Po návratu z koncentračních táborů se pak Sekorovi se svým synem šťastně shledali.
 
Mgr. Zdeněk Farkas
 
 
Dokument
Stáhnout


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.