Pěvecký sbor Vlastislav

Vladislav Hadáček 14:17 0 komentářů

Vzpomínka na mužský pěvecký sbor v Milevsku. Sborový zpěv má v Milevsku následovníky, který má pokračování.

VLASTISLAV byl milevský pěvecký sbor z mého z mladí.Neznám celou jeho historii od počátku a ani ji nechci zkoumat.Jeho počátky možná sahají až do Rakousko-Uherska.Odpovídal by tomu i jeho vlastenecký název. A snad v něm na počátku zpívaly i ženy.Já si  tento sbor pamatuji ze svého útlého dětství hned po 2.světové válce jako mužský sbor.Jeho činnost skončila zřejmě v 50.letech minulého století.Asi po  únoru 1948.

 V roce 1947 církev římsko-katolická oslavovala 950.výročí mučednické smrti českého patrona sv Vojtěcha. Hlavní oslavy byly v Praze. Aby církev přispěla k duchovní obnově po válce uspořádala čtyřměsíční cestu s lebkou tohoto světce po celé republice.Protože Milevsko s premonstrátským klášterem bylo a stále je důležitým místem této církve, bylo jedno zastavení také v milevském klášteře.Byla to velká sláva. Doprovod s lebkou ve skleněném pouzdru  přijel směrem od Tábora a tak čekající dav byl shromážděn na silnici u bývalé Madety. Zde bylo podium ,kde byla lebka lidu ukázána se vší pompou.A právě zde na uvítání tehdy také zpíval pěvecký sbor VLASTISLAV. Potom se průvod odebral do kláštera. Zde byla lebka sv.Vojtěcha vystavena a konaly se různé pobožnosti celou noc.

A proč se dostávám k tomuto tematu. Přiměly mě k tomu dvě události. Když jsme s Janem Fleišmanem probírali velké množství fotografií, z dlouholeté  aktivity jejich rodiny v maškarním sdružení, uázal mi také snímek pěveckého sboru VLASTISLAV.Byli tam pánové,které jsem v mém mládí dobře znal.Dokonce jejich děti byly mími spolužáky ve škole. Řekl jsem si ,že se pokusím o identifikaci členů na fotce za pomoci různých pamětníků.Fotka je z doby po druhé světové válce a je součástí tohoto povídání. Samozřejmě ji poskytnu jak Milevským novinám,tak Milevskému muzeu. Zleva na snímku první řada Václav Janák,Ladislav Kalina,Jaroslav Peisert,František Kára,Jindřich Vondrák,Miloslav Zavadil. Zadní řada Čeněk Dlouhý, uprostřed František Štěpánek.Vpravo na kraji František Princ. Nepoznali jsme ostatní pány zadní řady, ani dirigenta. Snad se to ještě podaří někomu ze starších pamětníků.pokud tuto fotku někdo uvidí.

Druhou událoostí jsou dvě významná výročí současných pěveckých sborů.Je to již  40 let od založení Milevského ženského sboru a 20 let zde působí Milevský smíšený sbor.Ten vznikl transformací z ženského sboru,ale ženy si rády také někdy zazpívají samostatně.Na příklad při takovém jubileu jaké je to letošní. A sbormistryní od samého začátku je stále  Anděla Maršálková. Vyvrcholení oslavy bude 22.dubna v klášterní bazlice Navštívení Panny Marie .Slavnostní koncert bude umocněn ještě  společným vystoupením se smíšeným pěveckým sborem ze švýcarského družebního města Můnchenbuchsee.Bude u nás na návštěvě již po několikáta, stějně jako my jsme byli ve Švýcarsku.

A tak se v mém povídání spojuje minulost sborového zpěvu se současností, kterou teď oslavujeme a to dokonce tříkrát.. Věřím,že i další generace ponesou štafetu milevského zpívání úspěšně dál. Zárukou buďiž Mielvský dětský sbor,který letos také oslaví již 45.jubileum svého založení.
 
                                                                                             VLADISLAV HADÁČEK
                                                                                                   
 
Dokument
Stáhnout


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.