Empatie mi není moc sympatická

Kateřina Sodomková 15:35 1 komentář

Kde se vzalo toto slovo

V poslední době od  řady VIP osobností, zejména politiků a celebrit  slyšíme nový výraz empatie-ematický.Z internetu přesně cituji:Empatie je schopnost člověka porozumnět pocitům jiných lidí,jako by to byly jeho vlastní pocity či emoce.

Kde se vzalo najednou tohle slovo v naší řeči.Je pravda že dnes do evropských jazyků vniká mnoho

 anglických výrazu, souvisejících  s odborným nebo politickým děním ve společnosti.Tak jako to bylo v minulých dobách s jazykem českým a německým.Ale proč nyní odcházíme od léta používaného výrazu sympatie-sympatický?Chce se  snad někdo se povýšit na ty druhé.Ukázat na to jak  moderní a vzdělanější.Ti druzí otevřou slušně řečeno ústa a bez dechu budou honem hledat co to vlastně je.

Mohu je ale ujistit,že tyto dva výrazy jsou naprosto identické.Podle wikipedie je interpretace stejná, tak,jak je uvedena v úvodu mého článku.A oba výrazy společně jsem našel jen na internetu.Nejsem žádný jazykozpytec,ale trochu jsem se snažil pátrat jen doma v běžném slovníku.Ani vTrávníčkově Slovníku jazyka českého,ve Slovníku cizích slov,ve slovníku anglickém německém.ruském italském nebo španělském jsem slovo empatie-empatický nenašel.Zato ve všech byla  mně osobně sympatická slova sympatie- sympatický.

Nevím kdo zavádí do naší řeči takové novoty.Doufám,že jejich používání zůstane jen  u těch VIP.Ale obrazovky televizorů a příklady celebrit vždy jak se říká:“táhly“Možná,že mladou generaci novoty osloví.

Já osobně jsem konzervativní  a budu fandit všem sympaťákům.Zdálo by  se mi a snad i druhým komické ,kdyby dívka nebo nebo i jiná dáma ,pokukujíc po pohledném muži sportovního vzezření nebo i jinak vybraného chování  s obdivem řekla:“ To je ale empaťák“

 

                                                     Vladislav Hadáček

                                                      Komenského 903

                                                      39901 Milvsko