Empatie mi není moc sympatická

Vladislav Hadáček 15:35 1 komentář

Kde se vzalo toto slovo

V poslední době od  řady VIP osobností, zejména politiků a celebrit  slyšíme nový výraz empatie-ematický.Z internetu přesně cituji:Empatie je schopnost člověka porozumnět pocitům jiných lidí,jako by to byly jeho vlastní pocity či emoce.

Kde se vzalo najednou tohle slovo v naší řeči.Je pravda že dnes do evropských jazyků vniká mnoho

 anglických výrazu, souvisejících  s odborným nebo politickým děním ve společnosti.Tak jako to bylo v minulých dobách s jazykem českým a německým.Ale proč nyní odcházíme od léta používaného výrazu sympatie-sympatický?Chce se  snad někdo se povýšit na ty druhé.Ukázat na to jak  moderní a vzdělanější.Ti druzí otevřou slušně řečeno ústa a bez dechu budou honem hledat co to vlastně je.

Mohu je ale ujistit,že tyto dva výrazy jsou naprosto identické.Podle wikipedie je interpretace stejná, tak,jak je uvedena v úvodu mého článku.A oba výrazy společně jsem našel jen na internetu.Nejsem žádný jazykozpytec,ale trochu jsem se snažil pátrat jen doma v běžném slovníku.Ani vTrávníčkově Slovníku jazyka českého,ve Slovníku cizích slov,ve slovníku anglickém německém.ruském italském nebo španělském jsem slovo empatie-empatický nenašel.Zato ve všech byla  mně osobně sympatická slova sympatie- sympatický.

Nevím kdo zavádí do naší řeči takové novoty.Doufám,že jejich používání zůstane jen  u těch VIP.Ale obrazovky televizorů a příklady celebrit vždy jak se říká:“táhly“Možná,že mladou generaci novoty osloví.

Já osobně jsem konzervativní  a budu fandit všem sympaťákům.Zdálo by  se mi a snad i druhým komické ,kdyby dívka nebo nebo i jiná dáma ,pokukujíc po pohledném muži sportovního vzezření nebo i jinak vybraného chování  s obdivem řekla:“ To je ale empaťák“

 

                                                     Vladislav Hadáček

                                                      Komenského 903

                                                      39901 MilvskoKomentáře
Věra Ježková, PaedDr., Ph.D.
Tohle nemohu přejít bez komentáře. Protože mne to strašně irituje (tedy rozčiluje, zlobí). Protože vím, že pán nemá pravdu. Empatie není sympatie. Předpokládala bych, že je to obecně známo. Evidentně není. Také jsem se podívala do slovníku, abych měla nějaký písemný argument, a našla jsem, co nám vzkazuje např. Elektronický slovník cizích slov: empatie: (psych.) schopnost vcítit se do pocitů, jednání druhé osoby, vcítění; sympatie: soucítění, duchovní spřízněnost, obliba, náklonnost. Ano, empatie je vcítění, sympatie je náklonnost. Někdo mi může být sympatický, ale já přesto nemusím mít schopnost (nebo potřebu) vciťovat se třeba do jeho starostí. Jistě by to potvrdily ještě lépe další slovníky - nějaký velký slovník cizích slov nebo slovník psychologický či výkladový. Nechodím už ale do zaměstnání, a proto je nemám k dispozici. A v obvodní knihovně jsem je nenašla. Na rozdíl od pána jsem jazykozpytec – tím se nevytahuji, to pouze konstatuji. Jazyky jsem vystudovala a celý život jejich znalost uplatňovala v zaměstnání. Mimo jiné jsem napsala několik odborných článků na téma „angličtina jako lingua franca“, vystupovala jsem proti stále intenzivnějšímu pronikání angličtiny do češtiny. Autora příspěvku ujišťuji, že slovo empatie není žádná novota, že k nám rozhodně nepřišlo z angličtiny, nýbrž z řečtiny, a že nikdo do češtiny žádné novoty záměrně nezavádí. Jazyky se vyvíjejí přirozenou cestou, tak, jak to jejich mluvčím vyhovuje. Slova přebírají z cizích jazyků zpravidla zároveň s předměty, vlastnostmi a činnostmi, které označují. Někdy se bohužel ovšem stává módním užívat zbytečně cizojazyčné ekvivalenty (jako dnes v češtině anglické). Škoda, že pánovi není empatie moc sympatická. Její schopnost patří k hezkým lidským vlastnostem.
28.2.2017 11:23:27