• Do kroniky může přispívat každý, kdo má seriózní zájem zanechat svědectví pro budoucnost o sobě, svém okolí a o své době.
  • Příspěvky nejsou cenzurovány, selektovány a ani není hodnocena jejich závažnost.
  • Do příspěvků není nijak zasahováno,ponechány jsou v původní podobě i s možnými pravopisnými chybami a drobnými faktickými nepřesnostmi.
  • Odmítnuty budou příspěvky schvalující zločiny, podněcující rasovou, třídní, nebo politickou nenávist, obsahující obscénnosti, hrubost vůči jiným nebo zjevné, i historické lži, propagující jakékoliv ideologie vedoucí k potlačení lidských práv a svobod a ty, které by mohly poškozovat dobré jméno tohoto webu a mohly by být v rozporu s platnými zákony ČR.