Dopis vnoučeti

 

Mezigenerační projekt o tom, co je v životě důležité

SenSen a Národní kronika připravily mezigenerační projekt Dopis vnoučeti. Jeho cílem je zjistit, jaký vzkaz chtějí senioři předat nejmladší generaci, a tento vzkaz následně také doručit – prostřednictvím besed, sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Do psaní „dopisu vnoučeti“ se mohou zapojit všichni senioři starší 60 let. Napište svůj vzkaz i vy!

Dopisy ukládáme do Národní kroniky, kde si je také můžete přečíst.

Výběr ze vzkazů vyšel také jako novinová příloha v Deníku. Stáhnout si ji můžete zde.
Podporují nás

Projekt Dopis vnoučeti podpořil herec a zpěvák Milan Peroutka s babičkou Aidou Brumovskou. Společně s babičkou Aidou Brumovskou natočili pro SenSen video se vzkazem pro všechny babičky, dědy i vnoučata, které mrzí, že nejsou v kontaktu. „To se dá dneska tak jednoduše změnit, že nad tím úplně zbytečně pláčete. Změňte to hned,“ vyzval herec.


 
Mezinárodní konference v Praze

První představení výsledků projektu Dopis vnoučeti včetně mezinárodního srovnání témat, která ve svých vzkazech akcentují senioři z Česka, Polska a Německa, proběhlo 21. října 2019 v Praze. Součástí konference byla moderovaná diskuze seniorů se studenty středních škol o tom, co je v životě důležité, i o mezigeneračních vztazích obecně.  


 
Besedy v regionech

První pololetí roku 2020 patřilo mezigeneračním setkáním v regionech. Ve spolupráci se seniorskými kluby SenSen a školami v jejich okolí jsme připravili besedy o vzájemných vztazích nejmladší a nejstarší generace: Teplice (24.2.), Ostrava (4.3.). Konání dalších besed nepříznivě ovlivnila pandemie koronaviru.
 
Historie projektu

Projekt Dopis vnoučeti iniciovala v roce 2016 psycholožka Elzbieta Dryll z katedry psychologie Varšavské univerzity. Ve spolupráci se Sonjou Ehret z Gerontologického institutu na Univerzitě Heidelberg oslovily desítky seniorů po celém Polsku a Německu a požádaly je, aby napsali dopis reálnému či imaginárnímu vnoučeti. Senioři poté vyplnili dotazníky o kvalitě života a následně autorky projektu tyto materiály analyzovaly. Zajímalo je, zda senioři v Polsku a v Německu mají podobné pocity či zkušenosti. 

Myšlenka přenést projekt Dopis vnoučeti do České republiky a rozšířit výzkum také o dopisy zdejších seniorů se zrodila na konci roku 2018 a na začátku roku 2019 se projekt rozběhnul. Odbornou konzultantkou české větve projektu se pod hlavičkou SenSenu stala novinářka a historička Judita Matyášová z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Sběr základní kolekce dopisů vnoučeti proběhl v první polovině roku 2019.  Do psaní se zapojili zejména aktivní senioři z klubů SenSen a přispěvatelé Národní kroniky, archivu tzv. malých dějin SenSenu a Národního muzea.