Manifestace

Jan Caha

Maturitě v r. 1961 předcházela tzv. politická angažovanost. Tento příspěvek pojednává o tom, jak se onen záměr (asi proti vůli těch, kteří tu angažovanost studentům presentovali) kouzlem nechtěného převrátil v humornou scénku za účasti několika set diváků.

8. 1. 2019

Rosení 09/2015 - měsíčník Centra RoSa

Eva Vitamvásová

Rozhovor se zakladatelem školících center ve světě, pedagogem PhDr. Jakobusem Roosem, Anketa - Vzpomínky na školní léta, Tvorba Aktiv klubu, SeniorSen MUDr. Jiřího Němečka

24. 10. 2018

Ze života předválečného dítěte

Alžběta Preissová

O životě pana Suchla, jenž svým nikterak zázračným příběhem také příspívá do dějin národa českého.

7. 6. 2018

Poslední projev maturantům hlučínského gymnázia

Jiří Bárta

Tento můj příspěvek sice zdánlivě neodpovídá danému tématu "Jak jsem dělal maturitu aneb léta ve školní lavici", má k němu ale velmi blízko, pouze s malou změnou - léta před katedrou. V roce 2004 jsem onemocněl zhoubnou leukémií a náhle jsem se octnul mimo veškeré dění na Gymnáziu v Hlučíně, v němž jsem dlouhá léta řediteloval a také vyučoval předmětu chemie. Mou milou povinností bylo každoročně pronést svůj slavnostní projev při předávání maturitních vysvědčení čerstvým absolventům. V r. 2005 mi toho již bohužel nebylo dopřáno, přesto jsem se chtěl se svými studenty, které jsem 5 let vyučoval, rozloučit alespoň písemnou formou a můj projev jim v hlučínské obřadní síni přečetla moje zástupkyně Mgr. Libuše Gelnarová. Dovolím si z něj zde uvést jeho podstatnou část:  

3. 11. 2017

Daň hořickému pískovci

Vladimír Machek

Příběh popisuje osud pana Jákla, který pracoval v hořickém lomu.

10. 10. 2017

Stříbrné medaile

Vladimír Machek

V příběhu vzpomínám na léta, kdy jsem v mládí vesloval. Popisuji úspěšný průběh závodu čtyřveslic a osmiveslic v Praze.

10. 10. 2017

Prašná ulice

Vladimír Machek

Příběh vypráví o mém dětství a zajímavých příhodách v ulici, ve které jsem vyrůstal.

28. 6. 2017

Moje mladá léta (1964)

Zdenka Maříková

Vzpomínání na mladá léta ve školní lavici

9. 6. 2017

Vzpomínky na léta na praxi

Zdenka Maříková

Vzpomínání na doby, když jsem byla jako učenka na praxi

9. 6. 2017

Jak jsme „sbíraly záchody“

Věra Ježková

Snad decentní popis toalet v SSSR v 70. letech minulého století.

28. 5. 2017

Sokolský slet

Vladimír Machek

Příběh je o tom, jak jsme jel na sokolský slet v Praze v roce 1948.

31. 3. 2017

Jak se nestat houslovým virtuózem

Christian Schmucker

Jak můj děda chodil do Lidové hudební školy.

7. 2. 2017

Povídání o škole

Adéla Svobodová

V příspěvku píši o tom , jaké byly dříve školy.

7. 2. 2017

Mateřské školy

Lucie Hospodková

Porovnání školky komunistické a té dnešní.

31. 5. 2016

Vzdělání na vesnici

Valerie Tahtahová

Paní z rodiny zemělců popisuje svou cestu ke vzdělání. Jak se vypořádávala s příkořími, starostmi o hospodářství a nedostatkem financí.

25. 5. 2016

Sjezdy nás prostě baví

František Schmíd

Sjezdy spolužáků základní školy

21. 2. 2016

Vzpomínka na časy malin nezralých

Jiří Bárta

Padesát let je sice půlstoletí, ale v psychice člověka je to jako včera. Ani mně, absolventu ostravské SVVŠ nepřipadá, že bych měl mít život už za sebou. Ani v sobotní odpoledne 30. 5. 2015, kdy jsem s pocitem zvláštní úzkosti v srdci , ale i velkého očekávání vcházel do budovy Matičního gymnázia na Šmeralově ul., kde léta v něm prožitá patřila k těm, která zformovala myšlení mladého člověka a otevřela jeho poznání nástupní prostor.

21. 2. 2016

PŘISPĚJTE
I VY DO NÁRODNÍ
KRONIKY