Co pro nás znamenáš

Helena Voctářová

Milý Péťo, dnes už Petře, chtěla bych Ti napsat dopis především o tom, co všechno jsi pro mne a Vladimíra znamenal, kolik radosti jsi nám dal do života. Tak se v duchu vracím do těch let....sním a vzpomívám. 

13. 3. 2020

Životní poznatek

Helena Voctářová

Milý Péťo, dnes už Petře, Jsi už dospělí muž, ale pro mne jsi a navždycky budeš můj milovaný vnouček Péťa. Víš to dobře a myslím, že jsi se s tím smířil. Tak jako Tvůj táta s prošedivělými vousy navždy a do konce života bude moje milované dítě.

13. 3. 2020

Život ve Vídni

Marie Köhrová

Narodila jsem se v roce 1939 ve Vídni. Tedy v době, kdy začala 2. svět. válka. Měla jsem staršího bratra. Podstatné je, že jsme bydleli ve Vídni. Otec pocházel z již. Čech a maminka z jižní Moravy. 

13. 3. 2020

Vzpomínky

Jarmila Čechová

Milé děti, dopřejte sobě i svým dědečkům a babičkám i všem starším osobám společně prožité chvíle. I když v danou chvíli se jeví zážitek občas i jako utrpení. Vzpomínky zestárnou a obohatí pak vaše stáří a předávat zážitky další generaci bude opět radostné.

13. 3. 2020

Škola zapomění

Vlasta Holmanová

Vždy na začátku nového školního roku se Ty i Tvůj starší bráška divíte, že se nadšeně já, šedesátiletá babička, vrhám do prohlížení čítanek.

13. 3. 2020

Rande

Dobrosvava Černá

Milá vnoučata Honzíku a Karolíno.
Je Vám patnáct a čtrnáct let, už s vámi mává puberta. Stejné to bylo v těchto letech se mnou.

13. 3. 2020

Co mne v životě pohladilo

Jana Porcalová

Do třetice a už určitě naposled vkládám do kroniky svůj lístek se vzkazem. To pro vás, naši mladí, tak sebejistí, sebestřední mistři světa, jste in, ale přece z vás často čiší bezradnost, co s životem. Rádi se necháváte unést silou davu, módy, bláznivých výstřelků ve všem – to prostě k mládí patří. Moc vám sice, my staří, nerozumíme, ale vzpomínáme si na svoje mladá léta, kdy jsme se také bouřili proti zajetým rituálům našich rodičů a prarodičů. Naše vzpoury bývaly ale mnohem klidnější, nějak radostnější  a slušnější. Nebo, myslíte, že se nám to jen zdá, že si své mládí idealizujeme? 

10. 1. 2020

Život není lehký

Marie Adamcová

Nevím, zda je to moudrost, která se dá ze života předat.

12. 12. 2019

Co poradit?

Miroslava Burešová

Moje milá vnoučátka, moji milí. Co bych vám asi tak mohla vzkázat?

12. 12. 2019

Život mě naučil

Eliška Jakůbková

Můj milý Ferdíčku,
máš teprve jeden rok a já se na Tebe dívám s otázkou:

12. 12. 2019

Moje milá dvojčátka-vnoučátka

Ludmila Kameníková

Období beztarostného dětství prožitého v láskyplné náruči rodičů pomalu končí. 

12. 12. 2019

Dopis smyšlenému vnoučeti

Jarmila Beranová

Můj milý,
možná si někde daleko, nebo snad ležíš přede mnou na karimatce ve školce a čekáš již na mne.

11. 12. 2019

Myšlenka, slovo a čin

Marie Haisová

Mé malé vnouče,
buď vždy tak milé a usměvavé a bude Tě mít každý rád.

11. 12. 2019

Moji milí!

Věnceslava Košíčková

Chci vám poděkovat za to, že nás často naštěvujete. Vždy omládneme a opustí nás na chvíli zdravotní problémy.

11. 12. 2019

Přímo ze srdce

Anna Tůmová

Můj dopis nebude určen ani vnučce, ani mému vnukovi. Oba jsou ve věku, kdy svoje rodiny i pracovní zařazení mají. Své děti zajišťují vzdělávání i výchovou.

11. 12. 2019

Až jednou dospějí

Jana Kolářová

Na základě výzvy Klubu Aktiv Č.Budějovice, jehož jsem členkou, jsem se rozhodla napsta dopis svým vnučkám a předat jim rady do života.

11. 12. 2019

Záleží jen na vás

J.Ř.

Uvědomte si, že vše záleží jen na vás! Je třeba, abyste se pořádně učili.

11. 12. 2019

Tvoje srdíčko

Vilma Fritscherová

Moje milá vnučko!
Jako bych tě slyšela ,,Danuš, já jsem tvoje vnučka? Já ti přece neříkám babi."


11. 12. 2019

Tři otázky

Drahotová

Jednou se v mé mailové schránce objevil dopis neznamého člověka z USA. Představil se jako 78letý kněz a zdvořile mě požádal na odpověd na tři otázky. 

11. 12. 2019

Milá Bětuško

Helena Červená

Čas letí jako splašený kůň a člověk se jen diví. Ještě nedávno jsi byla malá holčička, která ráda poslouchala mé vyprávění o tom, jak jsme dřív žili.

11. 12. 2019

Milá Jarmilko

Domov Barbora

Jsem už hodně starý a tak víc přemýšlím o životě, co je důležité. Život je pohyb. Pohyb a růst a zrání.

3. 12. 2019

Milý Ondře

Markéta Krupková

Jsem štastná, že jsem spolu s tebou a tvými hrášky prožila spoustu krásného času.

2. 12. 2019

Milé děti

Olga Martincová

Srdečně Vás pozdravuji a přeji sluníčkový den. Jistě se ptáte, co se děje, když nevolám, nepíšu esemesku, ale posílám dopis poštou, v obálce se známkou a s ručně psanou adresou.

2. 12. 2019

Milá vnoučata

J.B.

Můj život byl dosti pestrý, žila jsem té nejprogresivnější době po válce. Zažila jsem několik změn etap režimu, moje rodina působila v Sokole, komunistický režim vše zničil a zatrhl, díky tomu jsem už jako dítě věděla, že je svět rozdělený na dobro a zlo.

25. 11. 2019

Milý vnoučku, milá vnučko

I.V.

Život přináší různá úskalí a útrapy, je třeba je brát tak jak přijdou. Důležitá je důslednost, partnerská pozornost a láska.

25. 11. 2019

Úplně jiný život

Václav Bartoníček

Milá vnoučata, zapojil jsem se do programu Národní kroniky, Dopis vnoučatům. Chvíli jsem přemýšlel, jaký bude mít tento dopis smysl. Vždyť vy žijete úplně jiný život, v úplně jiné době než jsem měl já.

20. 11. 2019

Bylo nebylo, bude nebude

Miloslava Bauerová

Milá dospívající mládeži (teenager), odložte na chvíli své mobily a přečtěte si, co vám píše vaše babička.

20. 11. 2019

Milý Vojto

Domov Barbora

Roky mi utíkají a jako většina starých lidí bych to moc rád zařídil tak, abyste vy mladí, byli ušetřeni chyb, které jsme dělali my. Já vím, že to tak úplně nejde, protože člověk nejlépe pozná to, co zažije.  Přece jenom jsou ale věci, před kterými bychom se opravdu měli uchránit.

20. 11. 2019

Dopis pravnučce

Ludmila Černá

Milá Nino. Ještě pár měsíců zbývá do okamžiku, kdy se poprvé nadechneš a poprvé spatříš světlo našeho světa. Chtěla bych být dobrou sudičkou a popřát ti do života jen a jen to dobré, jako každá babička.  

18. 11. 2019

Báseň Poselství

Jarmila Drachová

Báseň, kterou jsem se celý život řídila, kterou jsem si opakovala a často si ji opakuji.

8. 11. 2019

Všechno platí a bude platit i v budoucnu

Josef Hons

Milý vnoučku Pavle, začátkem ledne 1939 jsem byl ve stejném věku, kterého nyní, ve stejném měsíci roku 2019, dosahuješ i ty.

30. 10. 2019

Žijte naplno

Hana Kocourková

Schválně píši všechna, protože to znamená vlastní i nevlastní. Všechna vás miluji a všem bych chtěla předat pár postřehů z mého života.

30. 10. 2019

Moje milá (opravdová) nyní dvouletá vnučko

Jana Ryšková

Tvůj príma podnikavý tatínek mě přiměl k tomu, abych se zúčastnila akce Dopis vnoučeti. 

30. 10. 2019

Báseň

Marie Stěňhová

Do práce vždy vesele 
je trěba jít,
pak se dílo podaří
a šťasně budeš žít.

30. 10. 2019

Se života se musíme radovat

Marta Winklerová

Milá Leničko, ani ve vyšším věku nejsem dost modrá a nevyhnu se občasným chybám.

30. 10. 2019

Svět se mění, co bylo to už není

Věra Hofmanová

Moje milá vnoučata, nejprve začnu svůj dopis Vám starým příslovím. Svět se mění, co bylo to už není

30. 10. 2019

V životě je důležité být nejen zdravý, ale i šťastný

Ludmila Janečková

Aby jsi toho, mé milé vnouče, dosáhl, musíš žít v rodině plné lásky. Ono to není samozřejmost. Když jsou rodiče citliví, rozumní, spravedliví a mají tě rádi, pak máš skoro vyhráno.

30. 10. 2019

Naši zlatí broučci

Ivana a Jan Nussberger

V rámci projektu "Dopis vnoučeti" jsme se rozhodli také napsat pár životních zkušeností, třeba které poslouží nejen vám, ale i další generaci při řešení nebo rozhodování důležitých žvotních situací.

30. 10. 2019

Milá moje vnučko

Růžena Prokešová

K Tvým 34. narozeninám Ti přejeme to, co člověk nejvíc potřebuje, zdraví Tobě a Tvým dětem, štěstí a bez čeho se těžko žije, lásku. Prostě dny plné lahody a pohody.

30. 10. 2019

Dopis, který nebude nikdy odeslán

Naděžda Stejskalová

Bude uložen  v šanonu ve kterém je povídání o rodě Malých, Čmelů, Horáčků a dále o rodech jak se rozrůstali.

30. 10. 2019

Dobro

Jindřiška Drahotová

V roce 2017 v mezinárodním časopise Juna Amiko se zeptali čtenářů – rodičů – co by odpověděli dítěti na otázku, zdali existuje dobro. Tenkrát jsem odpověděla takto. 

14. 10. 2019

Moje milá imaginární vnučko!

Dagmar Hyklová

Copak bych ti asi moudrého poradila, kdybych tě měla?

16. 8. 2019

Dopis vnoučeti a kapitoly ze života mé maminky

Miroslava Kálalová

Moje milá vnučko Štěpánko! V letošním roce Ti bude 10 let a já přicházím už v předstihu s neobvyklým dárkem. Píšu Ti dopis. A posílám Ti v příloze kapitoly ze života mé maminky Jiřiny...

16. 8. 2019

Dopis vnoučeti

Eva Jančová

Milá Viktorko a Sašo, moc vás zdravím. Píšu proto, abych se s vámi podělila o některé skutečnosti z mého života. 

16. 8. 2019

Moji milí

Jaroslava Černá

Dožije-li se člověk svého stáří, má dost času na přemýšlení. 

16. 8. 2019

Milý Zdeňku

Marie Burdová

Pozdrav od babičky ze Skalky. 

16. 8. 2019

Dopis vnoučeti

Zdeněk Šedivý

Milá Veroniko, přestože ti je "pouhých" sedm let, víš, že mojí největší zálibou je, kromě procházek s tebou, sestavování rodokmenů blízké i vzdálené rodiny...

16. 8. 2019

Moje milovaná vnoučata

Bohumíra Plávková

Úmyslně jsem nenapsala milá, protože k tomu jste měla občas hodně daleko. To když jste musela udělat něco, ce se vám nechtělo...

10. 8. 2019

Dopis mému (zatím neznámému) vnoučkovi

Květa Pokorná

Pěkné pozdravení pro ne- známého vnoučka! Jsem na rozpacích, zda moje řádky budou užitečné k přečtení až do závěru mých myšlenek. Vede mě k tomu prostý důvod. Mám blízký vztah k mladým lidem, za kterými se ráda ohlédnu, popovídám si s nimi, pokud mě něčím zaujmou, zejména svou neskrývanou různorodostí. Svou vitalitou a nadšením mě vrací do mladých let!

10. 8. 2019

Pro naše milá vnoučátka

Alena Valentová

Naše milá vnoučátka, Amálko a Maxíčku, 
narodili jste se, když nám bylo šedesát pryč, a vnesli jste báječný neopakovatelný pocit radosti do našeho života. Už jsme mysleli, že se vás ani nedočkáme. S tebou, Amálko, můžeme laškovat a dovádět často, protože bydlíš v Brně /asi 80 km od nás/, ale na malého Maxíčka koukáme a mluvíme přes SKYPE, neboť žije za mořem v Kalifornii.

10. 8. 2019

Moje milovaná vnučko Leontýnko!

Jindřiška Tycová

Jsi jediná holčička mezi mými vnoučaty a jsi z nich nejmladší, tak snad proto mám k tobě tak blízko. 

10. 8. 2019

Dopis Ondráškovi

Anna Sýkorová

Ondrášku, ty můj rozumbrado, nepospíchej!!! Nepospíchej, protože všechno má svůj čas! Všem nám je vyměřen čas na učení- hraní, čtení, psaní i počítání, povídání, spaní i milování. Čas je dán a je na každém, jak s ním naloží. 

10. 8. 2019

Dopis vnoučkovi

Lubomír Sazeček

Milý vnoučku,
chtěl bych ti povědět něco o sobě a také o tom, co se nám lidem běžně v životě stává, na co si popřípadě dávat pozor. Je to začátek trochu pesimistický, ale…

10. 8. 2019

Dopis vnoučkovi

František Schmíd

Zdraví Tě děda, kterému bude 81 roků a je to dávno, kdy byl klukem jako jsi Ty. Máš obrovské štěstí, že žiješ v současné době, která je proti našemu mládí o mnoho šťastnější. 

10. 8. 2019

Dopis vnoučeti

Marie Malá

Moje milá vnučko Andělko!
Nedávno jsi měla jarní prázdniny a navrhla jsi mě ( světe div se !!) , že bychom mohly    strávit jeden den spolu. Moc mě to potěšilo, protože je ti třináct, máš spoustu zájmů a koníčků  a už jsi u mě  dost dlouho nebyla. Přišla jsi už dopoledne, pomohla mi   s obědem a povídala a povídala… O kamarádkách, o škole, o zpívání ve sboru a hlavně o koních, na kterých chodíš jezdit. Obdivovala jsem, jak znáš jejich jména, povahu, co všechno o nich víš a jak Ti nevadí ani těžká práce kolem koní.

10. 8. 2019

Drahé moje děti!

Hela Divišová

Jak úžasná výzva napsat vám své poselství, vzkaz pro váš život. Prožila jsem v tomto pomíjivém světě šest desetiletí a pár let a někdy uprostřed jsem nalezla svého duchovního učitele. Vlastně byli dva: Bahá-u-lláh a jeho pokračovatel, Mistr Abdul´- Bahá. Jejich moudrost a příkladný život se stal pro mne velikou inspirací a vzbudil touhu začít na sobě pracovat  a snažit se žít podle níže vypsaných citací.

10. 8. 2019

Dopis mým milovaným vnučkám a vnukům

Alena Bartoníčková

Drahé děti, moje milovaná vnoučata, existuje krásný projekt „Národní kronika“, do kterého jsme se já i váš děda zapojili. Mnoho lidí v současné době zastává názor, že není potřeba se ohlížet do minulosti, ale je nutné hledět vpřed. Tak to bych si dovolila oponovat, protože minulost je neoddělitelnou součástí života, vždyť každá vteřina našeho života se stává okamžitě minulostí. Dospěla jsem do seniorského věku, který má svá úskalí, ale i výhody a radosti, mezi něž patří i to, že mám pět krásných vnoučat.

10. 8. 2019

Můj milý vnoučku (má milá vnučko)

Jiří Bárta

Můj milý vnoučku (má milá vnučko),
píšu Ti v roce 2019 a nevím, jestli se vůbec dočkám tvého narození. Pokud přece jen, tento můj dopis si sám (a) přečteš až ve své dospělosti a to tady už určitě s tebou nebudu. Ale snad tato malá stopa, kterou Ti chci tímto dopisem po sobě zanechat, jednou padne na úrodnou půdu.

10. 8. 2019

Dopis vnoučatům

Libuše Münsterová

Já píši dopis vám, moje milá vnoučátka. V životě jsem jich napsala tolik , že se to nedá spočítat. Rodičům, sourozencům, kamarádům a vašemu dědečkovi. Ty mám všechny schovány, někdy si je čteme a ohromně se bavíme. I vaše dopisy a vzkazy nevypsanou ručkou sesmolené, mám pečlivě uložené. 

4. 4. 2019

Dopis vnoučatům

Jarmila Škvrnová

Milá moje vnoučátka, žijeme ve šťastné době, nezažili jsme válku jako mí rodiče, takže když bych Vám mohla  vyprávět v jaké bídě,  nesvobodě a nebezpečí  žili mí rodiče v mládí, nyní je to  k neuvěření.

25. 3. 2019

Dopis mé milované vnučce Rézince

Vilma Svobodová

Milá moje Rézinko – Terezko, v letošním roce máme spolu 17. narozeniny, já ovšem obrácené. Já, tvoje babča jsem byla ,jsem a budu vždy zde pro tebe jako kámoška, pokud budeš ty chtít. To, co ty jsi i já byla a o životě mnoho, mnoho věcí v té době nevěděla. A to co já, jsem, snad dá Bůh se dožiješ a budeš mít milovaná vnoučátka, jako Já, mám Vás a o svém životě jim povíš a s láskou na mamku a mne zavzpomínáš.

25. 3. 2019

Dopis vnoučátkům

Marie Ženatová

Moje milá vnoučátka, musím Vás tak v úvodu všechny oslovit - jsem tou nejšťastnější babičkou.
Jste pro mne tím největším štěstím a mám Vás všechny moc ráda, i když jsem si Vás pochopitelně užívala různě...

25. 3. 2019

PŘISPĚJTE
I VY DO NÁRODNÍ
KRONIKY