Svátek Božího Těla

Silvia Šípková

Vzpomínka na svátek Božího Těla, který jsem zažila jako malá holčička v Plzni.

26. 3. 2019

O fotografii mých předků z roku 1908

RNDr. Jiří Bárta

K významnému 100 letému jubileu vzniku samostatného Československa vyhlásila Národní kronika novou soutěž, tentokráte o nejstarší vzpomínku, která se přímo týká historické rodinné fotografie. Do soutěže jsem zaslal již dvě takové, první se vzpomínkou „Rodina mé prababičky a babičky“ a druhou se vzpomínkou „Můj dědeček – pan řídící a Sokol v Porubě“.

10. 11. 2018

Po stopách T.G. Masaryka a M.R. Štefánika

Marie Ženatova

V sobotu 6. října 2018 uspořádalo město Boskovice v rámci rodinné politiky zájezd pro seniory do Hodonína, Brezové pod Bradlom a Šaštína. V Hodoníně jsme společně navštívili Masarykovo muzeum - základním motivem expozice je zde cesta celým jeho životem.

20. 10. 2018

Jak šel čas v mé rodné vesničce

Marie Ženatova

V současné době je moje rodná vesnička Protivanov už městysem, který plní po mnoha stránkách úlohu menšího regionálního centra... A je také nejvýše položenou obcí na celé Drahanské vrchovině.

20. 10. 2018

Příběhy naší republiky: Moje prababička a pradědeček

Marie Ženatova

Mám před sebou rozložen rodokmen rodu Marků z mé rodné vesničky Protivanov, která se nachází na Drahanské vrchovině... A jako úvodní fotografii jsem volila Zlatou svatbu mého pradědečka a prababičky v roce 1930. Úplně vlevo je moje babička, vedle ní bratr dědečka, který byl katolickým knězem. Dědeček je na fotografii nahoře ten s knírkem, měl tři bratry, které si ještě ze svého dětství pamatuji. Ale na té úvodní fotografii se dívám na svoji útlou prababičku /na fotografii uprostřed v tmavém šátku/, která porodila celkem deset dětí - v té době byla veliká dětská úmrtnost - dospělosti se dožily jen čtyři děti...

20. 10. 2018

Můj dědeček - pan řídící a Sokol v Porubě

RNDr. Jiří Bárta

Navazuji na vzpomínku na mou prababičku a babičku, které byly zvěčněny s dalšími příbuznými na rodinné fotografii z r. 1889. V ní jsem se zmínil o mém dědečkovi, zakladateli rodinné kroniky Bártovy rodiny, pouze okrajově. Proto bych chtěl vzpomínku na něj alespoň trošku rozšířit v souvislosti se zveřejněnou fotografií z r. 1904, na které je zvěčněn společně se svými žáky porubské trojtřídní obecné školy.

17. 10. 2018

Rodina mé prababičky a babičky

RNDr. Jiří Bárta

Letos oslavujeme 100 let od vzniku samostatného Československa a Národní kronika k tomuto významnému jubileu vyhlásila novou soutěž, tentokráte o nejstarší vzpomínku, která je přímo podložená historickou rodinnou fotografií. Jelikož už není možné nalézt přímého pamětníka, od něhož by mohl současník jeho dávnou vzpomínku nahrát na video či audiozáznam, nezbývá, než ji vyhledat z písemného záznamu, např. z rodinné kroniky, kterou pro budoucí generace kdysi založil osvícený předek.

15. 10. 2018

Lékařská duše

RNDr. Jiří Bárta

„Dávno, dávno již tomu, co jsem posledně se díval do té milé něžné tváře …“ Začínám touto parafrází úvodních slov prologu románu Boženy Němcové, protože letos uplynulo již 40 let, kdy nám ve fakultní motolské nemocnici navždy odešlo naše jediné dítě - Monička. Bylo jí tehdy pouhých 6 let.

1. 10. 2018

1912 rodina Zapletalova z Javoříčka

Ivana Malečková

Rok 1912 - moje babička jako malá holčička s celou rodinou

15. 4. 2018

Zachránce a zachráněný

Zdeněk Farkas

Můj dědeček MUDr. Martin Skyba jako ředitel plicního sanatoria v Jevíčku ukrýval za 2. světové války před koncentračním táborem spisovatele Mirka Elpla

16. 3. 2018

Ze sjezdu KSČ

Věra Ježková, PaedDr., Ph.D.

Jak jsem získala fotku ze sjezdu strany.

6. 3. 2018

Zelená je tráva, fotbal to je hra

Veronika Sochorová

Krásné vzpomínky na letní tábory v roli táborové vedoucí.

15. 1. 2018

Velká cena Brno - troubsko Veselka

Kateřina Něničková

Velká cena Brno

12. 1. 2018

Bombardování Brna

Kateřina Něničková

bombardování Brna

12. 1. 2018

PŘISPĚJTE
I VY DO NÁRODNÍ
KRONIKY