Jak napsat Dopis vnoučeti?

Informace, jak se zapojit do nového mezigeneračního projektu Národní kroniky a SenSenu.
Oč se v projektu Dopis vnoučeti jedná?
Projekt Dopis vnoučeti vznikl původně v Polsku jako výzkum zaměřený na předávání zkušeností starší generace mladým lidem, poté se do něj zapojili senioři z Německa a nyní ho chceme přenést i k nám, do České republiky. Cílem projektu je sesbírat 150 – 200 „dopisů vnoučeti“ od seniorů starších 60 let a předat jejich pomocí vzkaz mladé generaci o tom, co je v životě důležité.

Proč bych měl/a dopis napsat zrovna já?
Člověk, který již prožil několik desítek let, může říci, že „život už jej naučil hodně“ – ocitl se v řadě různých situací a shromažďoval zkušenosti, vyvozoval závěry, nabýval moudrost. A je to taková moudrost, která se v žádné škole naučit nedá - moudrost vlastní, osobní. O její předání vás chceme poprosit. 

Když dopis napíšu, co se s ním bude dít?
Všechny „dopisy vnoučeti“ budou uloženy do Národní kroniky a v archivu Národního muzea uchovány pro budoucí generace. Vedle toho je bude porovnávat autorský tým vedený českou novinářkou a historičkou Juditou Matyášovou. Úryvky z dopisů chceme prezentovat v mediálním prostoru – např. pomocí krátkých videí, na kterých přečtou úryvky dopisů známé osobnosti.

(Složení autorského týmu: Judita Matyášová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy; Elzbieta Dryll, katedra psychologie, Varšavská univerzita; Sonja Ehret, Gerontologický institut, Univerzita Heidelberg)

Co mi zapojení do projektu přinese?
Zapojením do projektu Dopis vnoučeti získáte možnost předat svoji životní moudrost a zkušenosti dál mladé generaci. Sami si při tom utřídíte myšlenky, zhodnotíte, co pro vás bylo a je v životě důležité. Po napsání dopisů proběhnou besedy s novinářkou a historičkou Juditou Matyášovou, na které vás pozveme. Projekt chceme završit za účasti autorů dopisů konferencí v Praze.

Jak dopis vnoučeti napsat?

Každý účastník projektu Dopis vnoučeti by měl odevzdat: 1. dopis vnoučeti (podepsaný a s kontakty), 2. průvodní informace o jeho osobě, 3. vyplněný dotazník kvality života a 4. podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Na napsání dopisu vnoučeti by každému autorovi mělo stačit 14 dnů. Dopis je možné napsat na počítači i rukou (čitelně). Poté vás prosíme o zaslání dopisů a doprovodných dokumentů zpět na adresu lucie.nekvasilova@bariery.cz. Nebo poštou na  Nadace Charty 77/SenSen, Melantrichova 5, 110 00, Praha 1. 

1) Zadání dopisu naleznete zde.  Dopis prosíme podepište a uveďte vaše kontaktní údaje (doručovací poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefon - nemusí být vše). Proč? Jméno a příjmení autora potřebujeme kvůli následnému uložení dopisu do Národní kroniky, kam dáváme všechny materiály podepsané. Kontakty potřebujeme, abychom mohli autory pozvat na akce spojené s projektem (např. besedy, konferenci), či jim jednoduše poslat certifikát o uložení jejich pamětí.
 
2) Každého autora dopisu vnoučeti zároveň laskavě prosíme o vyplnění několika průvodních informací (zde)

3) Dál prosíme  o vyplnění (prostým bodováním výroků) kratičkého dotazníku kvality života (zde). Tyto informace poslouží výzkumnému týmu projektu Dopis vnoučeti při analýze a porovnávání nasbíraných dopisů. Nebudou nijak spojovány se jmény autorů. Výzkumný tým dostane všechny dopisy vnoučeti, průvodní informace o jejich autorech i dotazníky kvality života anonymizované. 

4) Nakonec prosíme vyplnit a zaslat (stačí naskenovaný mailem)) souhlas se zpracováním osobních údajů vycházející z platné legislativy a prosím každého autora dopisu o jeho podepsání a vrácení. Souhlas naleznete zde.
 

Pokud vás projekt Dopis vnoučeti oslovil a chcete se dozvědět další informace, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktní osobou projektu Dopis vnoučeti je Lucie Nekvasilová z Nadace Charty 77: lucie.nekvasilova@bariery.cz, +420 607 553 331. 

Vkládat komentáře mohou pouze přihlášení uživatelé. Přihlásit se můžete zde.