Zpověď skauta

Jan Kratochvíl 10:22 0 komentářů

Skaut, stejně jako tramp - vyjadřují svoji lásku k přírodě.

Vyznání trampa                                                             
Vyznávám se trávě
          se slzami čisté rosy
vyznávám se květům
          jež o lidskou něhu prosí
vyznávám se  stromům
          které s větrem promlouvají
vyznávám se loukám
          jimiž vůně prochvívají
vyznávám se pláním
          které obzor protínají
vyznávám se vodám
          ve kterých se síla tají
vyznávám se lesům
          jejichž ticho duši léčí
vyznávám se bouřím
          jejich krásu nic nepředčí
vyznávám se skalám
          mlčenlivým svědkům věků
vyznávám se horám
          které touží po člověku
vyznávám se moři –
          že k nim ke všem
          moje srdce láskou hoří
 


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.