Život jako obchodník

Tomas Urvalek 19:37 0 komentářů

Cyril Strouhal, momentálně již téměř devadesátiletý vitální senior, vzpomíná na minulý režim v rozhovoru se svým vnukem. Interview vzniklo v rámci projektu "Velké a malé příběhy moderních dějin".

Můj děda - Cyril Strouhal
 
Když jsem se doslechl o projektu "Velké a malé příběhy moderních dějin", hned mě napadlo, že bych mohl tento rozhovor uskutečnit s mým dědou, který je skvělý vypravěč a rád vzpomíná na svoje zážitky z minulosti. Dnes je mu už 84 let a před odchodem do důchodu se živil jako obchodník.
 
 
Jak jsi vnímal nástup komunismu v roce 1948?
 
Komunismus v roce 48 nastupoval postupně a všechno bylo skryto pod pojmem "nástup socialismu". V tomto roce většina obyvatelstva neměla žádné správné a objektivní informace, co to je komunismus nebo tzv. marxismus-leninismus. Po skončení války většina obyvatelstva  chápala "socialismus" jako cestu k zlepšení ekonomického postavení nižší a střední třídy a vzhledem k neznalosti komunistického zřízení, zejména dělnická třída, měla velmi kladný přístup k tzv. "socialismu". Komunistická ideologie vycházela z tvrdého boje proti kapitalistům a všem, kteří vlastnili nějaký majetek. Proto také první krok byl znárodňování a zabavování majetku ve prospěch státu.
 
Jaký názor jsi měl na komunistickou ideologii?
 
Proto také můj názor a postoj ke komunistické ideologii vycházel teprve získaných poznatků, jak teorie, tak praxe. Prostudoval jsem komunistickou ideologii a srovnával jsem ji s prováděnou praxí a dospěl jsem ke konečnému závěru, že nikdy nemohu tuto ideologii akceptovat. Zejména také proto, že komunismus nepřipouštěl jakoukoliv jinou ideologii a velmi tvrdě postupoval při ničení zejména církevních, případně jiných filosofií. Já, jako vychovaný křesťan jsem proto komunismus zcela zavrhl. Také proto, že komunismus používal veškerého násilí proti lidem, kteří nesouhlasili.
 
Zasáhly tě politické procesy v 50. letech?
 
Teprve 50. léta většině slušných a poctivých lidí umožnila pochopit, že komunismus k prosazení svých cílů neváhá proti těm, kteří nesouhlasí, použít to nejstrašnější násilí. Dokladem toho byly politické procesy, ve kterých bylo obviněno a posléze popraveno velké množství poctivých a nevinných lidí. V roce 1950 nastává velké násilí proti různým druhům obyvatelstva, zejména proti vlastníkům zemědělství a majitelům všech významných podniků. Taktéž začalo pronásledování církví a věznění jejich duchovních. Taktéž velké množství schopných a nadaných lidí muselo opustit svoje zaměstnání a bylo zasazeno na manuální práce, ať již v uranových dolech apod. Také jejich děti nesměly studovat a kvůli rodičům museli nastupovat k manuální práci.
 
Jaký jsi měl názor na KSČ před rokem 68?Shodovala se s komunistickou ideologií?
 
Můj názor na KSČ před rokem 68 byl zcela vyhraněný, poněvadž jsem měl možnost v praktickém životě srovnávat marx.len. teorii s praktickým komunismem a měl jsem zcela vyjasněno, že tzv. marx. filosofie je zcela utopistická a navíc skutečný komunismus je naplněn pouze násilím a to zejména potlačováním svobody a občanského práva. Teprve v průběhu dalších let od roku 50 jsme se dozvěděli o statisících nebo i milionech ruských občanů, kteří skončili v hrozných gulazích.
Měl jsem možnost  v roce 70 navštívit služebně Moskvu, kde jsem podepisoval velký obchodní kontrakt na dodávku dámského prádla. Při této příležitosti jsem měl možnost poznat zcela běžně používanou obrovskou korupci a na druhé straně strach obyčejných lidí ze sovětské tajné služby.
Úroveň obchodní sítě se nedala vůbec srovnat s tou naší a některé obchody v centru Moskvy odpovídaly mnohdy úrovni arabských "sukhů". Na hotelu mě personál prohlížel kufry a zcizil některé výrobky dámského prádla, které byly jako vzorky pro jednání. Zažil jsem na tomto hotelu, Metropol, také úsměvnou příhodu. Seznámil jsem se tam totiž s Američanem, který tam byl také služebně, a který mě hned druhý den vyprávěl s úsměvem tuto příhodu. Při odchodu z hotelu k němu náhle přiběhl v civilu příslušník KGB, zasalutoval a v pozoru pronesl: "Soudruhu veliteli, všechno v pořádku, hotel máme pod kontrolou." Američan ovšem zareagoval dobrou ruštinou: "Jsem rád, že máte hotel pod kontrolou. Já jsem ale Američan". V tom momentě tento příslušník zbledl a obrovským tryskem opustil hotel.
 
 
Pamatuješ na chvíli, kdy přijeli Rusové v roce 68?Jaké změny se udály?
 
Příjezd ruské armády a některých armád socialistického bloku v roce 68 byla pro mě jako rána bleskem. Byl jsem na chatě se svojí rodinou, blízko Prahy, a z rádia jsme se dozvěděli tuto zprávu o okupaci a slyšeli jsme velký hluk přilétajících letadel. Nasedli jsme s celou rodinou do auta a snažili se vrátit do svého pražského bydliště. Cestou už bylo v některých místech hodně tanků a vojska, ale přesto se nám podařilo různými objížďkami dostat se domů. Události, které následovaly, byly otřesné. Zejména pro vrcholné politiky, které vedl prezident Svoboda, a kteří pod velkým tlakem museli podepsat dohodu o okupaci Československa. Tato okupace trvala více než dvacet let a stála Československo mnoho peněz.
Důsledkem okupace se znovu utáhly těžké podmínky a znovu nastalo prověřování pracovníků na všech místech. Tímto rokem však také nastal určitý rozkol v komunistické straně a řada významnějších pracovníků, umělců, lékařů apod. emigrovala na západ.
 
Měl jsi někdy zkušenost s StB?
Vzhledem k tomu, že jsem pracoval v zahraničním obchodu, měl jsem asi velké štěstí, že se o mně StB nezajímala. Přesto jsem však věděl, že moje jakákoliv činnost je kontrolována, neboť můj zástupce vystudoval v Moskvě a určitě byl kontaktem StB. V pozdějších letech jsem však zjistil, že v mé kanceláři bylo instalováno odposlouchávací zařízení.

Jelikož jsi hodně cestoval, můžeš říci, jak vnímaly komunismus západní státy?
Moji obchodní partneři se zásadně vyhýbali otázkám o státech komunistického bloku. Přesto však byli asi přesvědčeni, že jakýkoliv zásah by znamenal další světovou válku a že pevně věří, že komunismus se zničí sám.
 
 
Jak jsi prožíval události v roce 89?
 
Rok 89 byl pro všechny Čechy nejvýznamnějším datem po skončení 2. světové války a okupací Sovětským svazem. Měli jsme velké štěstí, že tato revoluce byla opravdu sametová, že národ se probudil, sjednotil, a že nedošlo k žádným velkým krvavým událostem. Od tohoto roku byly prováděny velké ekonomické změny, některé velmi dobré a některé nedokonalé, jejichž důsledky se projevují právě teď, v době světové recese. Jsem přesvědčen, že 2. světová válka, komunismus a okupace zanechaly na mnoha lidech veliké stopy. A to jak v celkové morálce lidí a přispěly k  úpadku mnoha věcí, jako je čestnost, poctivost a vzájemná lidská solidarita. 
 
 


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.