DALŠÍ ČLÁNKY ZE STEJNÉHO TÉMATU
Rozpad Československa

Železniční "triangly"

Jan Caha 19:06 1 komentář

Rozdělení ČSFR platné od 1.1.1993 přineslo řadu změn také v síti tehdejších ČSD. V obou částech dřívější federace ale zůstalo pár dopravně zajímavých míst, odrážejících postupný vývoj dopravních směrů na železnici. Tento příspěvek obsahuje - z pohledu laika čili &quot;šotouše&quot;, který sám nikdy na dráze nepracoval - jejich (zajisté neúplný) výčet a popis těch existujících (případně zaniklých) uzlů ve tvaru přibližně nepravidelného trojúhelníku.<br />

Jako železniční TRIANGL lze označit plochu mající tvar (zhruba) trojúhelníku, jehož strany jsou tvořeny sbíhajícími a vzájemně propojenými úseky kolejí. Jeho smyslem je umožnit plynulý průjezd vlaků kterýmkoliv směrem, aniž by musel procházet tzv. úvratí.<br /> <br /> <br /> Cestující veřejnost na hlavním tahu Praha - Ostrava si asi nejspíš povšimne, že rychlíky spojující tato dvě města nezajíždějí do Přerova, nýbrž využívají odklon mezi stanicemi Dluhonice a Prosenice, a to v obou směrech majících každý svou vlastní kolej. Původní &quot;Dluhonická spojka&quot; vybudována jako jednokolejná, byla později rozšířená tak, aby se používané směry křížily mimoúrovňově.<br /> <br /> Další podobné útvary se nacházejí v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Jsou&nbsp; zejména v těchto místech:<br /> - Jižní předmostí Negrelliho viaduktu v Praze (nyní v generální opravě)<br /> - Jižní vjezd do vinohradských tunelů před pražským Wilsonovým nádražím (ten spojuje &quot;hlavák&quot; s Vršovicemi i se Smíchovem, stejně jako Vršovice a Smíchov<br /> -&nbsp; Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hl.n. - Ústí nad Labem jih<br /> - Uherské hradiště - Kunovice - Kunovice zastávka<br /> - Postřelmov - Bludov - Bludov lázně<br /> - Žilina (pro přímý průjezd od Bratislavy směr Čadca)<br /> <br /> Našlo by se (s využitím podrobné železniční mapy) jistě několik dalších míst, odpovídajících uvedenému popisu (případně pozůstatků zaniklého &quot;trianglu&ldquo;). Autor tohoto příspěvku by uvítal tipy na další takováto místa, předem děkuje.<br />


Komentáře
Miloš Krejča
http://druhebrno.smerem.cz/tema/Brno-%C4%8Cernovice%20zhlav%C3%AD%20T%C3%A1borsk%C3%A1%20odbo%C4%8Dka%20(odbo%C4%8Dka)
3.3.2019 14:10:00