Vzpomínka na třídní učitelku,8.B školy v Šumné na Znojemsku v roce 1969

Miloslav Šnajdar

8.B třída školy v Šumné na Znojemsku z roku 1969,vzpomínka na třídní učitelku.

Na fotografii je 8.B třída šumenské školy z roku 1969.
Fotografií a vzpomínkou na školní léta chceme zároveň připomenout  naši tehdejší třídní učitelku paní Miladu Vrbovou.Paní učitelka oslavila na konci prosince 2013 významné životní jubileum.V současné době žije v Šumné na Znojemsku,kde také na místní  škole většinu svého života působila. V paměti svých žáků i jejich rodičů utkvěla nejen jako příkladná učitelka,ale také jako pedagog,který věnoval dětem spoustu svého volného času, a jako člověk,který se výrazně podílel na kulturním a společenském dění v obci,především v rámci tehdejší osvětové besedy.
Na fotografii poslední řada zleva:Václav Nahodil, Jaroslav Mikulášek,Jan Samek,Jiří Potácel,Miloslav Šnajdar,Pavel Škarka,Lubomír Papoušek,Jiří Pokorný,prostřední řada zleva:Alena Schlápotová,Karel Rozsypal,Jan Šíma,Jiří Veselý,Ludmila Nahodilová,Marie Hanáková,Marie Zemanová,Jarka Procházková,třídní učitelka paní Milada Vrbová,přední řada zleva:Alena Hamříková,Irena Valová,Anna Uherková,Pavla Urbánková, Olga Karásková,Věra Riedlová,Naďa Šumpichová, Zdena Ščotková,Jaroslava Vébrová,Eliška Sigmundová.