TŘETÍ SETKÁNÍ S REŽISÉREM....

Milena Tvardíková 15:27 0 komentářů

Třetí setkání s režisérem Vignerem v KHD V pátek 27.12. se v „Domečku“ KHD sešel mladý režisér David Vigner, havířovský rodák, s členy KHD a především s těmi, kteří se dvakrát účastnili natáčení dokumentu o životě havířů. Tentokrát se nenatáčelo, ale na přátelském svátečním posezení promítl režisér tři své studentské práce. Dvě z nich dokumentují život havířských důchodců a vystupují v nich členové KHD. Dokumenty budou doplněny dalšími výpověďmi a dalšími osudy horníků. Vytvoří tak celovečerní film, který bude mít premiéru v roce 2015 v Havířově na setkání představitelů hornických a hutnických měst. Režisér si úmyslně vybral dokumentární tvorbu, protože podle něj je nejpřesvědčivější a nejvíce se hodí k jeho záměru podat dalším generacím určité svědectví o této době. Svým způsobem se chce tímto dílem také rozloučit se svým rodným krajem. Při rozloučení předal režisér předsedovi KHD panu Romanu Konopkovi DVD s pracovní verzí dokumentu. O tom, že toto téma režiséra Vignera přitahuje a že se nad ním zamýšlí , svědčí text na obalu DVD: „Já jsem horník, kdo je víc,“památná věta, která ve své době budila respekt. Dnes je hornictví na Ostravsku v troskách. Hornický průmysl končí a mnoho rodin přichází o zdroj obživy. Lidé postupně opouštějí hornická města, která se proměňují v „měsíční krajiny“.....Jaká je budoucnost statisíců lidí, kteří pracují v hornickém průmyslu?.....

Třetí setkání s režisérem Vignerem v KHD V pátek 27.12. se v „Domečku“ KHD sešel mladý režisér David Vigner, havířovský rodák, s členy KHD a především s těmi, kteří se dvakrát účastnili natáčení dokumentu o životě havířů. Tentokrát se nenatáčelo, ale na přátelském svátečním posezení promítl režisér tři své studentské práce. Dvě z nich dokumentují život havířských důchodců a vystupují v nich členové KHD. Dokumenty budou doplněny dalšími výpověďmi a dalšími osudy horníků. Vytvoří tak celovečerní film, který bude mít premiéru v roce 2015 v Havířově na setkání představitelů hornických a hutnických měst. Režisér si úmyslně vybral dokumentární tvorbu, protože podle něj je nejpřesvědčivější a nejvíce se hodí k jeho záměru podat dalším generacím určité svědectví o této době. Svým způsobem se chce tímto dílem také rozloučit se svým rodným krajem. Při rozloučení předal režisér předsedovi KHD panu Romanu Konopkovi DVD s pracovní verzí dokumentu. O tom, že toto téma režiséra Vignera přitahuje a že se nad ním zamýšlí , svědčí text na obalu DVD: „Já jsem horník, kdo je víc,“památná věta, která ve své době budila respekt. Dnes je hornictví na Ostravsku v troskách. Hornický průmysl končí a mnoho rodin přichází o zdroj obživy. Lidé postupně opouštějí hornická města, která se proměňují v „měsíční krajiny“.....Jaká je budoucnost statisíců lidí, kteří pracují v hornickém průmyslu?.....


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.