Svátek Tří králů.

Marie Ženatová 08:51 0 komentářů

Je dnes 6. ledna a to je svátek Tří králů - v katolických kostelích se bude žehnat voda, křída a kadidlo - také v tuto dobu budou chodit dnes ve větším mrazu téměř všude v naší zemi koledníci a křídou budou psát na dveře K + M + B + 2017 Teď už je vánoční doba moc krátká, právě jen do svátku Křtu Páně a to je první neděle po 6. lednu - ale já bych proto chtěla víc ještě zavzpomínat na tu dobu dřívější...

V mém dětství a mládí bývala vánoční doba až do začátku února a to až do svátku Uvedení Páně do chrámu - lidově do Hromnic /2. února/.

Ovšem nezačínala jako teď už v ochodech nabídkou a hraním koled od začátku listopadu ale skutečně až od Štědrého dne a proto jsme si všichni tuto dlouhou vánoční dobu tak rádi oblíbili a přímo i dobře prožívali. Na stromečku jsme měli navěšena hlavně červená jablíčka z naší zahrady a několik čokoládových výtvorů z formiček, které byly zabalené v barevném staniolu a nebylo jich mnoho. A my děti jsme se právě moc a moc těšily na tento svátek, protože nám umožnil si už utrhnout nějakou čokoládu ze stromečku a to byla pro nás veliká radost a chuťová slast, protože v dětství jsme téměř mimo chutné koláče a lívance sladkosti moc  ani neznaly - ale asi nám to nějak zvlášť nechybělo.

Když k nám přišli koledníci, kteří byli oblečeni v ministrantském bílém oděvu a s papírovou čepicí označenou nápisy K + M + B  /ten poslední měl celý obličej začerněný/ tak jsme je přímo obdivovali, jak nám zpívali : "My tři králové jdeme k Vám, pokoj a štěstí přejeme Vám..." a křídou psali na dveře tyto iniciály - které znamenaly: "Pokoj tomuto domu".

Dostali vždy od rodičů nějaký dárek a zase šli k druhému domu těmi cestičkami, které byly někde proházené, někde ne a tak se museli i brouzdat mnohde velikými závějemi, ale obyvatelé naší malé vesničky je všichni dobře přijímali a obdarovávali - nebyly to tehdy dary pro nikoho jiného, jen pro ně samé.

Dnes už jsou vidět koledníci všude i ve městech a lidí, co jim otevřou je stále víc a víc. Tuto neděli jsem zde měla na návštěvě několik menších vnoučat a říkám jim, vemte si ze stromku nějakou čokoládku a oni na to - ne, to až po Třech králích - jejich maminka na to: "U babičky si můžete vzít dřív..." tak jsem měla radost, že jim moc chutnalo, protože šli všichni i s rodiči  pět kilometrů pěšky.

Mám víc vnoučat, mnozí z těch starších také už někdy v minulosti chodili oblečení za koledníky, teď už dorůstají menší, takže  zase z naší rodiny někdo chodí.
       
Přeji všem koledníkům na chození hezké dny a dobré lidičky, kteří budou rádi otevírat štědré ruce a i  s úsměvem svoje dobrá srdíčka.


   Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.