Šumavská vyhlídka ve Strážově

Josef Kodym 12:12 0 komentářů

Spolek strážovských turistů vybudoval v roce 2009 na Vinném vrchu nad Strážovem vyhlídkové místo a zasvětil je průkopníkovi strážovské turistiky - Zdeňkovi Hodkovi.

Šumavská vyhlídka ve Strážově na Vinném vrchu
 
 
         Na naši Strážovskou kotlinu je hezký výhled z mnoha okolních kopců. Avšak nejhezčí je z Vinného vrchu, kdy kulisu starobylému Strážovu tvoří modravé hřebeny šumavských hor. Malebný strážovský kostelík, celé městečko pod ním a jeho pozadí, tvořené lesy Plošiny a Prenetu, vytváří jednu z nejkouzelnějších  šumavských scenérií.
 
         Tento nádherný výhled byl však v posledních létech divákovým očím skryt přerostlou vegetací na mezích Vinného vrchu. A proto jsme se my, strážovští turisté, rozhodli připravit pro širokou veřejnost vyhlídkové místo na naše město a jeho okolí.
 
         K výstavbě jsme použili kamene sesbíraného z okolních polí, dřevo z našich strážovských lesů a ruce k dílu přiložili členové našeho turistického spolku. Velikou měrou nám při výstavbě vyhlídkového místa v mnoha směrech pomohlo Město Strážov, finančně pak i bratři Hodkové. Dodávkou kamene pomohla První Víteňská a paní Milena Šašková z Mladotic. Podíleli se i místní hasiči, zejména jejich velitel p. Jindřich Kiesenbauer, dále pak truhlářská firma p. Vladimíra Rendla a někteří další. Za všechny, na výstavbě pracující turisty je potřeba  vyzdvihnout obětavou odbornou práci stavitelů a zedníků p. Josefa Grösla, Františka Kubáta a Josefa Rouska staršího.  Organizační tíha ležela na Ing. Josefu Rouskovi. Vyčišťovací práce zajistil Jindra Šedlbauer. Těmto všem, ale i těm ostatním, kteří jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu, je na místě za jejich práci upřímně poděkovat.
 
         Vyhlídka je dnes dokončena a věříme, že bude dlouho a dobře sloužit k propagaci našeho krásného kraje. A proč jsme naši vyhlídku nazvali Šumavskou vyhlídkou Zdeňka Hodka a strážovských turistů ? Protože právě nedávno zesnulý Zdena Hodek to byl, který rozdmýchával v nás, strážovských turistech, touhu poznávat své nejbližší okolí a Šumavu,  on to byl, kdo v prvních létech naší činnosti přicházel s nápady, utužoval naši turistické party a položil tak vlastně základy naší činnosti i této stavby.
 
          Přejme si do budoucna hodně radosti z výhledů na utěšenou strážovskou krajinu a apelujme zejména na mladé, aby si tuto naši vyhlídku vzali za svou, chránili ji a šetřili před svévolným poškozováním, aby všem dlouho sloužila pro potěšení z pohledů na Strážovsko, krásný kout naší milé Šumavy.
 
                                                                                              Josef  Kodym
 

 

 


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.