Senioři žijí, neživoří!

Vilma Svobodová 11:21 0 komentářů

Proč senioři nemají čas aneb podzimní aktivity lounských seniorů očima manažerky Senior klubu OS "Pomoc bližnímu" Vilmy Svobodové.

Konec září a začátek října, je pro lounské seniory velice náročná a časově hektická doba. Nevíte proč? 1.10.je Mezinárodní den seniorů a již několik let je v podvědomí v mnoha organizacích v celé republice. Začalo to již 23.9.2015 setkáním seniorů s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem  v ústeckém divadle, kde byly vyhodnoceny 2 seniorské soutěže, první Senior ART ( KÚ  cena hejtmana) a druhá o nejaktivnější klub Ústeckého kraje ( KR RSČR, v loňském roce jsme ji získali my pozn.)  Den 30.9.2015 byl pro nás i naše město velice zajímavý a náročný. Začal již v dopoledních hodinách v našem klubu oficiálně a již od pondělí neoficiálně pro naše seniorky, které vystupovaly, pekly a pomáhaly organizovat.  Bylo to mezinárodní a mezigenerační  setkání  se seniory z Zethau SRN a oni si přivezli sebou i žáky z duchcovské školy na besedu o  70. výročí skončení  II. Světové války s přeživšími lidickými dětmi. Bohužel onemocněli. Přesto celý den proběhl ve velice přátelském a slavnostním duchu na Zastávce.  Zde bylo cca 300 návštěvníků a společná akce s domovem pro seniory „U Pramene“ se velice povedla. Naše pozvání přijali mimo Německých přátel  ještě seniorky z Vědomic, senioři z Prahy (asociace kuchařů a cukrářů ČR) z Chomutova, z Mostu  a  okolních obcí, včetně našich členů z Postoloprt, Lenešic. Také proběhl v předsálí Den sociálních služeb  v našem městě. Další spolupořadatel  Odbor soc. věcí MěÚ , to vše zabalila do krásného balíčku hudby Lounská 13 a v jejich přestávce zazněly české písně v německém i českém  jazyce,což předvedl Zethauský chór. Jako hosté mezi nás přišli starosta a místostarosta  našeho města, vedoucí soc. odboru MěÚ, zástupce KÚ předseda sociálně zdravotního výboru a KR a celorepublikové  RSČR, zástupce obce Opočno, sponzor DPS  a mnoho dalších. Byla zde výstavka seniorských prací, které se neumístily v soutěži Senior ART a senioři byly odměněni.  Jako tradičně náš program obohatilo vystoupení spec. MŠ Louny a  Boubelky -  klienti  denního stacionáře v Lounech viz foto
Ve čtvrtek jelo 25 seniorů do divadla v Dlouhé v Praze, kde proběhl MDS pod záštitou Konta Bariéry -Senzační senioři, kde po vyhlášení výsledků soutěže o nejaktivnějšího seniora a nejaktivnější klub , jsme si  z 90 přihlášených klubů odnesli  4 místo s malou finanční odměnou. ( loni jsme byli na 8.místě a naše manažerka na 2.z 84 a jako žena na1.místě) viz. foto.
V pátek jsme jeli na hrad Střekov, kde  org. Očima generací, pořádala autorské čtení spojené s prohlídkou hradu. Nezapomenutelný zážitek nám  zajistilo vystoupení žáků ZUŠ v Ústí n/L a nejsilnější zážitek byla beseda  se spisovatelem  p. Matoušem, který ve svých 94 letech s námi absolvoval prohlídku hradu a hlavně vyprávěl o svém setkání se spisovateli  Fr. Šrámkem a P.Bezručem  a  četl ze svých literárních děl a také naše manažerka,která se účastnila  soutěže, svoji práci  sama přečetla. Viz foto
A už tu máme sobotu – konec týdne, náš recitační kroužek vystoupil na  MDS v Mostě, který pořádal Magistrát města Most  ve spolupráci s KR RSČR. Ve velkém tanečním a hudebním programu  všech učinkujících  zazněly verše našeho rodáka Jaroslava Vrchlického „Jarní romance“ s velkým úspěchem, mnoho seniorů s námi některé verše recitovali, protože si je pamatovali ze školy. Viz foto
Naše vystoupení bude završeno  24.10.2015 na Hubertově jízdě ve Skupicích a pak se divíte, že senioři nemají čas!           


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.