Rozbuška

Zdeněk Křemen 07:38 0 komentářů

 

Stalo se to v čase minulém, avšak historicky nikterak vzdáleném, kdy AIDS ještě nebyl veřejnou hrozbou. Slovo kondom tenkrát nepatřilo k frekventovaným výrazům a mluviti o něm patřilo tak trochu mezi společenská tabu. Nu a v takovém klimatu doby se to stalo. Do podniku Řempo přišla objednávka na velké množství "pánských ochranných prostředků". Pocházela od renomované firmy, zabývající se průmyslovým stavitelstvím. Ve feminizované administrativě nezůstala pochopitelně takováto mimořádnost bez povšimnutí. Zvědavost, podezřívavost i prudérní rozhořčení nad "nemravným" zbožím rozvířilo hladinu všeho fraucimoru. Co ti zatracení chlapi mají na stavbách za práci, když potřebují tyto "pracovní pomůcky"? Protože na malém městě jsou prakticky všechny podniky propojeny příbuzenskými vztahy, nastalo rodinné vyšetřování, Manželé, synové, bratranci, zeťové, tchánové i dědečkové byli systematicky podrobováni výslechu. Manželky prověřovaly svým mužům služební cesty důkladněji než jejich představení, každému Adamovi byla pečlivě zmapována jeho činnost mimo domov. Pilné učenky Agaty Christie shromažďovaly indicie, používaly metod křížového výslechu a prověřovaly každého z podezřelých, jen aby se dopátraly pravdy. Pochopitelně, hlavní štáb sídlil v "dámské pevnosti" - účtárně, kde se prováděly denní svodky pátrání i prováděných domácích tělesných testů. Zda bylo použito při výslechu i právo útrpné, není mi známo. Samozřejmě, nakonec to prasklo. Nemyslím tím, že by došlo k selhání kvality výrobku. Zkrátka jen jak už to v životě bývá, pravda se obnažila jako banální skutečnost. Při výkopech ve skalnatém podloží používal stavební podnik k rozpojování trhaviny. Ty je nutno, jak známo, přivádět k činnosti rozbuškami. Aby tato rozbuška nezvlhla, přišel jeden koumák na to, balit je do tenkého neprodyšného gumového obalu a k tomu účelu se pro své vlastnosti báječně hodil preservativ. Nevím, kolik dostal zlepšovatel za tento nápad odměny a jak se to v praxi osvědčilo, Faktem zůstává, že další objednávka se ve zdejším Řempu již neopakovala. Ale stejně všichni chlapi zůstali v podezření s výjimkou těch, kteří svojí aktivitou buď prokázali nevinnost, nebo patřili již do kategorie, "kde zneužití nepřicházelo už v úvahu".Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.