Rosení 06/2015 - měsíčník Centra RoSa

Eva Vitamvásová 13:09 2 komentáře

Rozhovor s 94letou básnířkou Josefou Tibitanzlovou, Anketa o dětství seniorů - Jaká byla Vaše nejoblíběnější hračka, Jazyková tvorba Aktiv klubu

Tento hlubokomyslný, vysoce fundovaný článek ve stylu dada - vhodný zejména k jarnímu rozjímání -  pro vás sepsali členové Aktiv klubu Rosa:
 
Č E R V N O V Ý    Č L Á N E K
(českých čtveráků)
 
Členové čehokoli, čtěte!
Černý čert číhá, čichem čaruje. Často činí člověka čilým.
Čarodějnice či čert čiperně čistí čísi čest.
Čtenářovo čelo ční, čpí, čoudí...
Čmeláka či člověka čeká červnový čas.
Dokument