Rosení 09/2015 - měsíčník Centra RoSa

Eva Vitamvásová 13:37 0 komentářů

Rozhovor se zakladatelem školících center ve světě, pedagogem PhDr. Jakobusem Roosem, Anketa - Vzpomínky na školní léta, Tvorba Aktiv klubu, SeniorSen MUDr. Jiřího Němečka

Vzpomínky na školu

Paní A. H. 85 let :

Veškerá moje školní léta ovlivnila politická atmosféra. Do školy jsem začala chodit v roce 1938. V čítankách byl velký obraz Masaryka. Naše první akce byla, že jsme ho museli zalepit. Některé předměty se neučily vůbec, například dějepis. V zeměpise to byl hlavně Großdeutsches Reich. O Protektorátu, že Labe je Elbe a podobně. Po válce jsem nastoupila do gymnasia v Kralupech. Do roku 1948 bylo všechno normální. Potom nastaly změny. Měli jsme pětičlenné třídní samosprávy. Přišli, a že se automaticky stávají třídními výbory ČSM. Nesouhlasili jsme. Z toho mohl být velký malér. Všichni jsme měli návrh na vyloučení, ale našemu tehdejšímu řediteli se to podařilo vyřešit. Dozvěděli jsme se to až po maturitě. Maturovat jsme museli povinně ve svazáckých košilích. Chtěli, abychom tak šli i na závěrečný ples. Raději jsme se plesu zřekli. Předsedou maturitní komise nebyl žádný inspektor, ale dělník z kralupské dýhárny. Ten tam byl za partaj.
    
Na fakultu jsem šla v roce 1951. Vedle odborných předmětů jsme měli velké množství přednášek a cvičení z marxismu-leninismu, dialektického a historického materialismu, politické ekonomie a dějin KSČ. Kdo neudělal státnici z marxismu, nebyl připuštěn k závěrečné zkoušce odborné. Takhle vypadalo moje studium.
Dokument
Stáhnout


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.