Příběhy líšeňských pamětníků

Klub Réva 09:54 0 komentářů

Líšeňští senioři jsou nejen senzační, ale také aktivní, vstřícní a velice společenští, proto vznikla myšlenka zapojit se do Národní kroniky osobitým způsobem, prostě po líšeňsku. Uspořádali jsme první mezigenerační besedu, kde senioři vyprávěli studentům příběhy svých životů, krásných, zajímavých a poučných.

Vážení přátelé,
držíte v ruce brožuru, která se stala na půdě Městské části Brno-Líšeň jedním ze symbolů vzájemného porozumění, zájmu, odvahy i vstřícnosti mezi jednotlivými generacemi našich obyvatel i organizacemi s vlastním účelem či posláním.
 
Nositelem myšlenky, jejímž ztělesněním je právě tato brožura, je projekt seniorských aktivit v Líšni Réva. Partnerem a spolehlivým průvodcem je Charta 77 v rámci podpory aktivního a plnohodnotného života seniorů projektem SenSen – Senzační senior.
 
Z bohaté nabídky programů SenSenu jsme si vybrali projekt Národní kronika. Cílem Národní kroniky je stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají subjektivní nebo místní význam, ukazují dobu a její osobnosti nebo proměny obcí a krajiny. Senioři tak mají možnost zachytit v psaných slovech své osobní zážitky, změny svého domova či mizející tradice, které se tak stanou součástí historie, poselstvím a svědectvím pro budoucí generace. Všechny příběhy budou uloženy v Národním muzeu v Praze jako doplněk „velkých“ dějin, jako nekonečná studnice informací o našem žití. 

A protože Líšeň je plná senzačních seniorů a vstřícných lidí, kteří vědí, že senioři jsou nevyčerpatelnou studnicí zkušeností, zážitků a dobré nálady, o které se rádi rozdělí, vznikla myšlenka zapojit se do Národní kroniky osobitým způsobem, prostě po líšeňsku. Uspořádali jsme první mezigenerační besedu, kde senioři vyprávěli studentům příběhy svých životů, krásných, zajímavých a poučných.

Hovořili 
o válce, šachovém a leteckém mistrovství, o pěvecké dráze nebo o místní historii a folkloru. Tyto vzpomínky se stanou součástí sbírky Národního muzea a část minulosti Líšně a Líšňáků tak získá svoji nesmrtelnost. 

Mezigenerační beseda se uskutečnila dne 12. dubna 2016 a jejím organizátorem bylo v rámci projektu Réva Kulturní centrum Líšeň, p. o. Nejvzácnějším partnerem byl Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s., v čele s paní Blankou Tuscherovou, a právě jeho členové byli těmi pamětníky, kteří sdíleli části svých životů se studenty Vzdělávacího institutu INTEGRA Brno – gymnázium, základní škola a mateřská škola, s. r. o., na jehož půdě se beseda konala. Gymnázium také pod dohledem zástupce ředitele, pana Mgr. Ondřeje Hýska, Ph.D., a pana profesora Mgr. Petra Hřebačky dalo grafi ckou i literární podobu této brožuře. Záštitu, podporu i směr celé besedě dalo vedení městské části, pan starosta Mgr. Břetislav Štefan a paní místostarostka Mgr. Ing. Eliška Vondráčková.

Pribehy_lisenskych_pametniku-brozura-(1).pdf
Dokument
Stáhnout


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.