Presenční služba v roce 1948 - 1950 a jedno mimoř

František C I H A 23:19 1 komentář

Na konci války mi bylo 19 let, asent byl pro několik ročníků, nástup ČSLA v září 1948,po dvouměsíční "zacvičení" i když jsem byl "schopen se zbraní" jsem byl provizorně přidělen na velitelství útvaru - v té době se prováděla výměna kádrů - když armáda potřebovala odborníka, nabídla například nositeli akad.titulu ING. i když niikdy před tím na vojně nebyl, hodnost třeba až kapitána, podmínka ale také byla, aby byl členem KSČ (i když byl třeba pův.SocDem) Propouštěni byli býv.členové "Vládního vojska", dále "neprověření" atd. Do hodností poddůstojníků,až do "rotného", později "staršiny"byli přijati bývalí partizáni. Měl jsem štěstí, nesetkal jsem se se šikanou, naučil jsem se pořádku, na přímého madřízeného, na velitele roty a útvaru mám pouze dobré vzpomínky. Po odpoledním ukončení práce,po "raportu" jsem měl volno a chodil jsem do skladu léčiv, kde jsem byl původně od r.°1942 pomáhat !!!! Bez poddůstojnické školy jsem byl v roce 1950 desátníkem.V roce 1953 jsem byl na mim.cvičení na Libavé, v roce 1956 - v době "Povstání v Maďarsku" na Východním Slovensku na hranicích, přidělen jako velitel družstva TĚŽKÝCH KULOMETŮ - v životě před tím jsem to neviděl !!Osádka uměla rozebrat a složit kulomet za pár minut se šátkem na očích - když jsem odmítl stanoviště v lese - velitel nejdříve prohlásil že půjdu k vojenskému soudu, pak to nějak uznal, že kulomet potřebuje dostatek prostoru před sebou a nakonec cvičení jsem byl povýšen na četaře !!! a jen těžce jsem vysvětloval, že si "nezasloužím přijetí do KSČ", že by to stran.organizaci v mé práci vadilo, protože měla připravenu přihlášku již dříve v Brně ! Nikdy jsem žádný hrdina nebyl, bál jsem se již jen věty :"Kdo nejde s námi jde proti nám !",bál jsem se o práci o rodinu, o děti - bál jsem se mluvit proti režimu, v odborovém hnutí jsem děla rád a dlouho, protože mohlo lidem pomáhat - vadí mi proto, když někdo, kdo pro nikoho nikdy nic kloudného neudělal,odborové hnutí pomlouvá a zesměšňuje.Jsem již velmi starý, ale není mi jedno jak naše vlast zchudla a jediný klad je to, že může kdokoliv svobodně vyjádřit svůj názor, bohužel ale při tom dochází k zesměšňování, k neúctě atd. i presidenta ČR.Rád bych věděl, proč máme tolik generálů nyní, když máme pouze profesion.armádu.....

Bylo by dobré, kdyby nejen naše děti, ale i vnoučata a pravnoučata věděla jak to vše bylo nejen v době druhé světové války, ale při osvobozování převážné části ČS republiky, ale i dobrovolné, brigádnické práci při obnově , dnes skoro nikdo nevěří tomu, že  jsme pracovali denně kolem 14 hodin  pro " Kancelář pro zajišťování civilního obyvatelstva léčivy...."jak to bylo o "Národních žních", jaké to bylo, když   v ě t š í  č á s t obyvatel skutečně pracovala, nelze přece popřít, že se vybudovalo mnoho a mnoho důležitých staveb, přehrad, silnic, bytů ( i když to nebylo to nejlepší bydlení), že jsme nebyli hrdinové, že jsme se báli hovořit proti režimu,že jsme se báli nejít k volbám, nakonec jsme se báli jít "za plentu" ale že jsme se snažili aby naše děti věděli o našich velikánech,o dějnách,o lidech, které si zasloužili naši úctu,protože jsme později věděli, že se to ve škole nedovědí !!! snažili jsme se vychovat z nich dobré, poctivé, čestné lidi, kteří rádi pomohou potřebným, budou se chovat jako křesťané, nezamlčovali jsme jim jaké strašné podmínky měli lidé při zakládání JZD, jak teprve za mnoho let byla jejich dřina odměněna slušnou "jednotkou",že se
některé křivdy již nikdy nenapravily - život nelze vrátit.Zlí lidé jsou a budou, těch hodmých je sice mnohem více, ale jsou potichu a to je škoda, velká škoda. Ti co kradli, nakradli jistě hodně, ale těm skutečným tunelářům se nemohou rovnat. Snad nikdo z rozumných lidí nezávidí majetek těm,kteří ho získali prací "mozku nebo rukou" - ti se jistě "Majetkovému přiznání" nebrání !!!


Komentáře
Naďa Malá
Máte pravdu bez vysokých škol byli ing.
14.10.2018 22:11:15