Po stopách T.G. Masaryka a M.R. Štefánika

Marie Ženatova 16:15 0 komentářů

V sobotu 6. října 2018 uspořádalo město Boskovice v rámci rodinné politiky zájezd pro seniory do Hodonína, Brezové pod Bradlom a Šaštína. V Hodoníně jsme společně navštívili Masarykovo muzeum - základním motivem expozice je zde cesta celým jeho životem.

T. G. Masaryk se zde narodil 7. března 1850. Pocházel z chudých poměrů, takže do nižší reálky jej rodiče poslali až po přímluvě tamního děkana, který je upozornil na chlapcovo nadání. Nějaký čas se učil zámečníkem a kovářem, pak nastoupil na gymnazium v Brně a studia dokončil ve Vídni, kde začal studovat i na filosofické fakultě...
    
A po letech v exilu se vrátil do vlasti až v 68 letech jako v nepřítomnosti zvolený československý prezident...
    
V muzeu jsme se dověděli mnoho a mnoho nových zajímavostí, zhlédli zajímavá videa i dobové fotografie, tak jako nás velmi zaujalo i celé hezké historické centrum města.
    
Po přestávce na oběd jsme odjeli do Brezové pod Bradlom k mohyle M. R. Štefánika, který je považován spolu s T. G. Masarykem a E. Benešem za zakladatele Československa.
    
4. května 1919 při cestě domů z Itálie zahynul při leteckém neštěstí ve věku 38 let.
    
Na hoře Bradlo má pomník, který se tyčí nad městem Brezová pod Bradlom na západním Slovensku. Spolu s posádkou zříceného letadla je zde pochován.
    
Celý zájezd jsme ukončili na poutním místě Šaštín - Stráže a zde si prohlédli jednu z nejvýznamějších bazilik na Slovensku. Celým zájezdem nás provázel obětavý profesor pan PhDr. Josef Pross, který všechny účastníky zaujal svými velikými znalostmi a výstižnými komentáři...
    
Za několik dní bude naše vlast slavit svoje 100té výročí vzniku. Je to velmi dlouhá doba, v které se událo mnoho věcí jak dobrých tak horších.
    
Ale my všichni musíme být vděčni zakladatelům naší vlasti za tuto nynější klidnou dobu, v které teď můžeme většinou spokojeně pracovat, cestovat a ve vzájemném porozumění a toleranci i všichni dobře žít...


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.