Pilot Čkalov

Pavel Ševčík 22:24 0 komentářů

Odjakživa se na vojně vymýšlely všelijaké akce. Většinou proti vojenským předpisům.

Pilot Čkalov

   Úklid letištní přistávací dráhy měl na starosti zabezpečovací útvar. V zimním období odklízeli napadaný sníh zvláštním zařízením. Na podvozku nákladního auta Praga V3S byla namontována přední část z Migu patnáctky s motorem, nasměrovaným zadní částí šikmo vpřed, takže horké plyny z turbíny odfukovaly při pojíždění po dráze sníh do strany. Otáčky turbíny motoru byly zablokovány na nízké hodnotě, aby nedošlo k převrácení véesky. Tohle důmyslné zařízení obsluhovali dva záklaďáci – jeden jako řidič véesky a druhý ovládal chod turbíny z kabiny patnáctky. Řidiči véesky se často střídali, ale obsluha turbíny byla stálá – byl to záklaďák švejkovského typu, na hlavě nosil koženou kuklu s tlumiči hluku na uších a ve tváři měl stále takový zvláštní výraz – asi jako Qvasimodo z filmu „Zvoník od Matky Boží“. Při práci měl zásadně kabinu otevřenou a tvářil se velmi důležitě. Jednou si tahle osádka zařízení usmyslela, že vyzkouší, jak bude véseka jezdit na tryskový pohon. Otočili turbínu do osy véesky, odblokovali ovládání otáček turbíny, nasadili plný plyn a už to jelo! Měli kliku, že se jim podařilo véesku na konci dráhy ubrzdit! Od té doby se tomu vojákovi, který obsluhoval turbínu, říkalo: pilot Čkalov.


 


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.