OPRÁVNĚNÁ OBEZŘETNOST PŘED OCHRÁNCI PŘÍRODY

Ota Ulč 11:18 0 komentářů

Ota Ulč, člen PEN klubu vzpomíná

            OPRÁVNĚNÁ  OBEZŘETNOST  PŘED  OCHRÁNCI  PŘÍRODY
            Před "environmentalisty" - ekology, ochránci přírody, leckdo varuje. Mezi  těmi prozatím nejposlednějšími je Dennis Prager, autor knihy "Still the Best Hope: Why the World Needs American Values to Triumph", která v dubnu 2013 vyšla v New Yorku.
Prager v článku s příhodným názvem "Environmentalism and Human Sacrifice"  (The Washington Times, 4.3.2013) se zmiňuje o  dánském profesorovi Bjornu Lomborgovi,
řediteli vědátorského Copenhagen  Consensus Center , v souvislosti s  rozhodnutím  filipínských úřadů, že po 12 letech váhání  vyjádřily souhlas i s pěstováním a konzumpcí tzv. "zlaté rýže" (golden rice - GM). Tím se vyřeší  nedostatek vitaminu A,  postihující 4,4 miliony filipínských dětí.  Podle zjištění  WHO (World Health Organization), orgánu  OSN, to působí sklepotu dětí v odhadovaném počtu 250.000 až 500.000  ročně, a polovina jich do roka zemře.  Ona "zlatá rýže" je nejefektivnější a nejlacinější způsob, jak  ve Třetím světě  onen  vitaminový deficit vyřešit. Vinou onoho 12 let trvajícího prodlení 8 milionů dětí zbytečně zemřelo.
            Kdo tedy zavinil jejich smrt a ještě větší počet oslepnutí přeživších postižených?
K dispozici je veleduchá odpověď:  ti, jejichž ultimálním zájmem je zdůrazňovaná ochrana přírody a nikoliv lidského života: což ovšem jsou environmentalisté.
            -     -     -
            V prosazování takových priorit jim nelze upřít jejich důslednost.  Prozatím  nejznamenitěji se prosadili zákazem DDT. Tato chemikálie  během dvou dekád odvrátila smrt  500 milionů lidských životů, zabila moskyty, zabíjející lidi. Jenže , jak uvádí vědci Henry Miller (Hoover Institute) a Gregory Conko (Competetive Enterprise Institute)  v pojednání  "Rachel Carson's  Deadly Fantasies" (Forbes, 5.9.2012) , "Silent Spring", kniha Carsonové z roku 1962, vedla k celosvětovému zákazu používání DDT . To při  správném použití nebylo hrozbou ani lidskému životu, ani životnímu prostředí,  ale  nevylučovalo eventualitu, že zákaz DDT  vylepší plodnost  jakéhosi druhu ptactva.           Ochotně se přiznávám k osobní zaujatosti proti takovým vítězům, kteří se zasloužili o jistotu - smrt  milionu lidských životů, zejména dětí na africkém kontinentě. WHO odhaduje, že malárií nyní ročně onemocní   200 milionů, z nichž víc než polovina zemře.  Nezemřela moje manželka, jíž malárie postihla  a dlouze ji trápila v rodné Číně. 
            Dobrá zpráva: V září 2006 WHO   oznámila  zásadní změny v hodnocení DDT.
Nyní je doporučeno  používat DDT  za podmínek IRS (Indoor residual spraying ),  postřiku v uzavřeném prostoru, že DDT při správném použití  riziko nepředstavuje.
            To se ví teprve  teď? Poté, co došlo k smrti víc lidí, než  zkombinované konto výsledku obou světových válek?
            Úmysly environmentalistů byly nepochybně poctivé.
            Neméně nepochybně s katastrofálním dopadem.
            -     -      -
            Walter E. Williams, můj oblíbený černošský profesor ekonomie na George Mason univerzitě ve Virginii, mě tuze potěšil pojednáním "We Are the Idiots" (Townhall.com, 22.6.2013), že my jsme ti idioti.
            Začíná odkazem na již zmíněnou Rachel Carsonovou , tolik se zaslouživší o miliony malárií podléhnuvších obětí.  Nejeden významný vědec se vyznamenal  v roli prognostika, s absurdními odhady budoucnosti. Například Paul Ehrlich, Stanfordova univerzita v Kalifornii,  ve své knize  The Population Bomb,  1968 bestselleru,  ujistil svět, že v sedmdesátých letech, stovky miliony lidí  pomřou hladem. Že Anglie už v roce 2000 nebude existovat.  V roce 1970 neméně úpěnlivě varoval,  že během 10 let  zvířecí život v mořích vymře. Ehrlichova  oblíbenost, prestiž, vzdor takovým nehoráznostem v akademickém a též mediálním světě nijak neutuchala.
            V roce 1914 , U.S.Bureau of Mines  předpovědělo  množství zásob ropy na 10 let. V roce 1939, U.S.Department of Interior předpověď poopravilo na 13 roků.  V roce  1972  celosvětově vážený Club of Rome, ve své proslulé zprávě "Limits to Growth" odhadl  globální rezervy ropy na 550 bilionů barelů. Posléze prezident Jimmy Carter  ujistil , že během příštích deset let dojde k vyčepání všech rezerv. Jenže odborníci,  jak na vládní straně (U.S. Government Accountibility  Office) tak v privátním sektoru ujišťují, že pouze v jedné  oblasti - Green River, státy Utah, Wyoming, Colorado - je mnohásobně víc  ropných rezerv , než všude jinde na světě dohromady, včetně kartelu OPEC.
            Environmentalistické hnutí, výtečně organizované, těšící se značné mediálně podpoře, dovede všelijak znamenitě škodit. Příkladem poslouží  prozatím polomrtvý projekt Keystone XI, ropovod v délce 1179 mil, který kanadská vláda chce budovat z provincie Alberta až do  amerického státu Nebraska. Denně by tudy došlo k dodávce 830.000 barelů ropy do rafinerií, k podstatnému poklesu závislosti na dovoz  z nikoliv vždy bezpečných , sympatiemi oplývajících zahraničních zdrojů. Americké ekonomické zájmy projekt podporují,  chybí ale vládní podpora, přespříliš pod vlivem  onoho environmentalist fanaticism. Slovy Dennise Pragera " tohle je nejen náboženství falešné,  ale dovolující  lidské oběti."
            Uzavřu citátem prrofesora Williamse: "Měli bychom se zeptat, kdy tomu bylo naposled, že prognostici se nespletli?  Někteří lidé mají sklony označovat je jako idioty.
To je ale nesprávné. Vždy oni jsou úspěšní  se svou agendou. Jsme to ale my, kdo jsou ti idioti, že  jim nasloucháme, že Kongresu dovolujeme jejich nehoráznosti."
            KONEC
           
           


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.