Olin - Příběh pamětníka

Václav Ksandr 09:15 0 komentářů

Snímek s názvem Olin byl natočen s panem Oldřichem Cibulcem, kterému v době natáčení bylo 91 let. Rozhovor byl pořízen během setkání v zámeckém parku renesančního zámku Vojkov, kde také pamětník pan Oldřich Cibulec bydlí v místním domově pro seniory. Pan Cibulec je autorem mnoha básní i písní, z nichž také několik v nahrávce zazní. 

Snímek s názvem Olin byl natočen s panem Oldřichem Cibulcem, kterému v době natáčení bylo 91 let. Rozhovor byl pořízen během setkání v zámeckém parku renesančního zámku Vojkov, kde také pamětník pan Oldřich Cibulec bydlí v místním domově pro seniory.
 
Pan Cibulec je autorem mnoha básní i písní, z nichž také několik v nahrávce zazní.
 
Oldřich se narodil v roce 1917 v Dolní Bečvě u Rožnova pod Radhoštěm. Spolu s dalšími šesti sourozenci ho v útlém dětství vychovávala matka, která posléze zemřela, takže se o ostatní sourozence starala nejstarší sestra. Otec byl nejprve na italské frontě a později za hospodářské krize neměl žádné zaměstnání, takže rodina žila velice chudě a Oldřich musel chodit po službách k okolním sedlákům a chalupníkům. Když zemřela jedna z jeho sester, na jejím pohřbu se jakožto větší dítě setkal s vykopanými ostatky své maminky, což jsou pro něj dodnes emotivní vzpomínky. Do základní školy chodil v Rožnově pod Radhoštěm a později ve Zbraslavi u Brna. Měl to štěstí, že byl vybrán mezi ostatními dětmi, aby se zúčastnil ozdravného pobytu v Itálii u moře. Otec se mezitím dostal do obecního chudobince. Oldřich každé prázdniny vypomáhal na hospodářství u známého pana Trčky, kde se naučil různým polním pracím. Ve čtrnácti letech nastoupil do učení ke krejčovskému mistrovi. Za okupace byl odeslán na práci do Vítkovických železáren. Po skončení války obsadil s rodinou ve Zbraslavi u Brna německou chalupu. Měl neshody s místními starousedlíky, posléze se také rozvedl a odstěhoval se. Ve Vlkovicích u Fulneku začal působit v místní kapele jako bubeník a také skladatel písní dechové hudby. Seznámil se na inzerát s vdovou se dvěma dětmi, přestěhoval se tedy do Vrchotových Janovic a pomáhal jí po léta opravovat chalupu. Zaměstnán byl v závodě JAWA v Bystřici. Bydlel s paní třicet roků a po její smrti její děti chalupu prodali a Oldřich se musel vystěhovat. Vzhledem k tomu, že neměl kam jít, lékař mu pomohl podat žádost do domova seniorů. Žije tedy v Domově seniorů Vojkov, kde je nyní podle svých slov v celku spokojený. Našel si zálibu na zahrádce v zámeckém parku, kde tráví, pokud to počasí dovolí, veškeré volné chvíle. Pěstuje různé plodiny a také se stará o kočky, které v zámeckém parku žijí. Dodnes i ve svém pokročilém věku oplývá obdivuhodnou pamětí a životním nadhledem.


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.