Nezapomeň

Jan Kratochvíl 00:35 0 komentářů

Kéž bychom si dovedli znovu vážit písně, která nás v různých formách a s různým obsahem provází staletími

           
           Nezapomeň                                                                                      

 
            že píseň je prosbou ke slunci
            melodie tíže zbavená
            protkaná krajkami snů
            stejně jako tvárnostmi života
 
            Nezapomeň
            že píseň je vyznáním
            jemným oparem jarních vůní
            nad všedností osudů
 
            Nezapomeň
            že melodie  písně
            volala vždy po souzvuku tónů
            které procházejí časem
            po linkách nekonečna
 
           
           Nezapomeň
            že píseň boří hráze všednosti
            je živou vodou pro lásku
            je démantem krásy našeho žití                                
            je vláhou našich i příštích dnů
            že píseň je oázou odpoutání
            že píseň je věčná                                                                                          
 


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.