Můj tatínek byl skvost.

Josef Kverek 13:50 0 komentářů

Vzpomínka Josefa Kverka na otce. 

Tatínek se narodil v Markvarci, na okresu Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji a to 27. 5. 1930.
Pochází z dělnické rodiny, která mu poskytla a umožnila vystudovat gymnasium a po té studoval Vysokou školu leteckou v Košicích na Slovensku-směr universitní.Tehdy po absolvování tohoto studia se totiž neudělovaly žádné tituly, jako je tomu dnes.Dnes by měl buď letecký inženýr nebo universitní profesor. Tatínek se ocitnul na vojně, jako vojenský, pilotní učitel. Pak se ale rozhodl že si dálkově bude studovat dnešní Masarykovu universitu v brně.Která mu trvala celých pět let.Získal vysokoškolský diplom a později titul Magistr. Na vojně strávil celých 15 let a získal vojenskou hodnost kapitána.Žel byla to ta nejvyšší hodnost, kterou v dané profesi mohl dosáhnout a tak se s mamkou rozhodl odejít do civilního života, byť přesto mu bylo uděleno mnoho vojenských post a vyznamenání či plaket i medailí a to zaslouženě.
Odešel tak i s rozhodnutím své manželky , aby také mohli společně se svoji manželkou založit vlastní rodinu i se souhlasem taťkových rodičů, kteří jim zakoupily polovinu dvojdomku v malém městečku na jihu Moravy , pod jménem Moravské Budějovice, okres Třebíč, který žil plné historie.Tatínka právě zajímala historie a tak začal  učit na místním gymnasiu- hlavně dějepis, tělesnou výchovu i Český jazyk.
Jenže když jsem na svět a mohl se mi tak plně věnovat přešel na Základní devítiletou školu , kde mne také tvrdě učil, aby ostatní spolužáci nemohli říkat, že mám nějakou výhodu. A o šest let pak učil i moji sestru Marii, která se jmenovala po naší mamince. Sestra ta šla v jeho šlépějích, což si moc přál také ode mne, ale já na to moc nebyl. Mne zajímal od mládí sport a kreslení i zpěv.Tatínek zastával na škole funkci jako vedoucí bývalého ROH při škole.Žel nastal rok sovětské okupace Ruskou armádou a s mnohými směry  řady KSČ, ale především scestnými  a nerozumnými názory nesouhlasil, tak o jeho další kolegyně a kolegové učitelé a byli v roce 1968-69 vyloučeni z řad KSČ, byť současně i jejími manželkami či jejich manželi. Byli tak i vyloučeni ze ZDŠ v Mor Mor.Budějovicích a roztroušeni učit za trest na odlehlé okolní vesnice.taťka asi dopadl nejhůře, údajně jako hlavní iniciátor, nesměl zastávat třídnictví a dokonce i nadále zastávat post učitele a musel si tak hledat jiné zaměstnání.Bohužel to také odnesla i maminka, byla také vyloučená, že mu v tom údajně nezabránila atp. Ale ta mohla učit v mateřské škole v Mor.Budějovicích.


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.