Moje první zaměstnání

Jaroslava Černá 17:27 0 komentářů

V plánovaném hospodářství byla plánem stanovena i pracovní místa - jak ve výrobě, tak v řízení podniku. V jednom velkém krajském podniku jim do plánovaných tří pracovníků pro plánovacího oddělení jedna osoba chyběla. Škola mě tam tedy po dohodě s podnikem poslala na umístěnku. Ukázalo se, že systémem stanovený pracovní post existuje, ale náplň práce pro člověka tam v podstatě není.

 Moje první zamìstnání trvalo krátce, necelý pùlrok. Vysokou školu jsem konèila v roce 1965, tedy v období tzv. umístìnek. Po složení státní zkoušky jsme byli povinni nastoupit na místo, které nám urèila škola. Ta zase vycházela z potøeb podnikù, kteøí si o absolventa pøíslušné VŠ požádali. ...

   

Dokument
Stáhnout


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.