Mateřské školy

Lucie Hospodková 17:23 2 komentáře

Porovnání školky komunistické a té dnešní.

            Jaké byly školky za komunismu? A jaké jsou teď? Takovouto otázku si skoro nikdo nepoloží, ale je to součást naše vzdělávání a naší kultury.
            Z vyprávění vím, jaké byly školky za komunismu. Moje maminka mi často vyprávěla o tom, jak si hráli. Nebo spíše „hráli“. Museli se řídit přísnými pravidly, které jim určovaly, jak se chovat a nechovat, jak si hrát a nehrát, a tak dále. Je až podivující, že takováto doba vůbec byla. Když šli ven, tak měli na „zahradě“ jedno betonové pískoviště. To bylo prý nejlepší z celé školky. Tam si mohla stavět z písku, co jen chtěla. Ovšem, když se měla střídat s druhou skupinou, která se na pískoviště nevešla, trpěla hodně. Dostala kočárek s jakousi panenkou a musel jezdit okolo toho pískoviště Dokola a dokola. Nemluvím ani o stavu budovy, ve které byla školka. Stav byl jednoduše řečeno otřesný.
            Dnešní školy se snaží být co nejmodernější. Waldorfská, Montesori, veganská, vegetariánská, všechny možné druhy školek můžeme v dnešním světě najít. Já osobně jsem chodila do Waldorfské školky. Pletli jsme, dělali jsme si tašku, hráli jsme si, jak jen jsme mohli, chodili jsme na procházky, na zahradu, slavili jsme různé slavnosti. Bylo to skvělé a uvolněné, přestože tehdejší prostory byly staré a neopravené, bylo to prostředí příjemné. Když šla do školky moje sestra o pár let mladší, školka již byla zrekonstruovaná, prostory byly moderní, dřevěné, zahrada byla dodělaná a krásná.