ČLÁNKY AUTORA
ŠkolkyMateřské školy
DALŠÍ ČLÁNKY ZE STEJNÉHO TÉMATU
Jak jsem dělal maturitu aneb léta ve školní lavici
Vzdělání na vesniciSjezdy nás prostě bavíVzpomínka na časy malin nezralých

Mateřské školy

Lucie Hospodková 17:23 2 komentáře

Porovnání školky komunistické a té dnešní.

            Jaké byly školky za komunismu? A jaké jsou teď? Takovouto otázku si skoro nikdo nepoloží, ale je to součást naše vzdělávání a naší kultury.
            Z vyprávění vím, jaké byly školky za komunismu. Moje maminka mi často vyprávěla o tom, jak si hráli. Nebo spíše „hráli“. Museli se řídit přísnými pravidly, které jim určovaly, jak se chovat a nechovat, jak si hrát a nehrát, a tak dále. Je až podivující, že takováto doba vůbec byla. Když šli ven, tak měli na „zahradě“ jedno betonové pískoviště. To bylo prý nejlepší z celé školky. Tam si mohla stavět z písku, co jen chtěla. Ovšem, když se měla střídat s druhou skupinou, která se na pískoviště nevešla, trpěla hodně. Dostala kočárek s jakousi panenkou a musel jezdit okolo toho pískoviště Dokola a dokola. Nemluvím ani o stavu budovy, ve které byla školka. Stav byl jednoduše řečeno otřesný.
            Dnešní školy se snaží být co nejmodernější. Waldorfská, Montesori, veganská, vegetariánská, všechny možné druhy školek můžeme v dnešním světě najít. Já osobně jsem chodila do Waldorfské školky. Pletli jsme, dělali jsme si tašku, hráli jsme si, jak jen jsme mohli, chodili jsme na procházky, na zahradu, slavili jsme různé slavnosti. Bylo to skvělé a uvolněné, přestože tehdejší prostory byly staré a neopravené, bylo to prostředí příjemné. Když šla do školky moje sestra o pár let mladší, školka již byla zrekonstruovaná, prostory byly moderní, dřevěné, zahrada byla dodělaná a krásná.


Komentáře
Věra Ježková, PaedDr., Ph.D.
Komentáře
Z jednoho příkladu nelze zobecnit, že takové byly za socialismu školky všechny. Také jsem do jedné chodila, a to koncem 50. let. (Z vyprávění soudím, že maminka autorky v té době ještě nebyla na světě.) Školka byla hezká, s parkem a dvěma hřišti. Existuje dodnes. (Mám ji pod okny svého bytu.) Jako děti jsme v ní nijak nestrádaly. Otázkou mateřských škol se zajisté zabývá hodně lidí; přinejmenším vyučující a studenti pedagogických fakult na katedrách primární pedagogiky. Zajisté také kompetentní pracovníci ministerstva školství. Alternativní vzdělávání v podobě škol waldorfských, Montessori aj. není samospasitelné. Všechny školy musí dodržovat rámcové vzdělávací programy pro příslušný stupeň vzdělávání.
27.3.2017 22:40:16

kytka
Dobrý den!Prosím o sdělení ,o kterém roce se zmiňujete?Pokud by Váš příspěvek nebyl uveden pod názvem "Mateřské školy",domnívala bych se,že šlo o lesní školky,vysázené lesními stromečky.
Já pracovala s dětmi předškolního věku jako učitelka, posléze ředitelka, v r . 2000,odcházela do seniorského věku.
Ráda vzpomenu na svoji odbornou i logopedickou praxi v příspěvku i s obdobím,kdy jsem ji vykonávala. Děkuji.
3.6.2016 7:00:55