ČLÁNKY AUTORA
Dopis, který nebude nikdy odeslánVzpomínka na tradici VánocVánoce před rokem 1900, 1932, 1942.Rod Malých 2.Dělení na reálky Rody Malých.Léta předškolní a školníOkupace 1939-1945Němci 1936-1938.Rok 1939Generál František Patera (1906-1986)Energie a myJosef Brousek - Umělecké knihařstvíGenerál Gibiš r.1918Život r.1925 - 1938Pokračování vzpomínek 2VzpomínkyV nemocniciZ první světové války, generál Gibiš.Kariéra KSČ Být pamětníkem - 1935-1938.JAK SE PRALO VE 20. STOLETÍ. Psací stroj a počítačIng.Jiří PerglDopis z roku 1997Prachatice 1938 - UnhošťSENIOŘIVÝHAZOVJak se žilo za RakouskaJak se žilo za RakouskaVEDENÍPrvní světováVyřazené knihyŽivotopis mých rodičů.Setkání po 25 letech100 let školy v UnhoštiSokol po roce 1948SOKOLOVÉHostivice v roce 1944-45ROD SLÁNSKÝCHRevoluce 1945 UnhošťDůsledky válkyJak to bylo s NěmciRuzyně za válkyCesty venkovského kluka k uměníDrogerieMandlováSokol - sestry ValtrovyWaltrovkaTyfus v UmhoštiRomské rodinySvětová válkaVýroba adres Rod BubeníčkůBrigády (1945 - 1953)Zdravotnictví I.Zdravotnictví II.historie městaZÁMEČEKCECHY 2ZdravotnictvíMUDr. Rudolf ŠkeříkkoželužnaCechyKONEČNĚ MÍRPohnuté dnyAmerika IIIKoželužnaLetiště Ruzyně po válcePraha letiště 1.Ruzyně za válkyLetiště RuzyněSpolupergloviKlecan - FučíkOtec a syn ExnerovéO rybnícíchČin šílené odvahy podruhéKuratoriumSokolovna - Unhošť Josef Brousek - živnostníkJosef BrousekSvátek matekVzpomínky na vojnuPrvní světováFirma HIEKEPovzdechZačátky divadlaTři ŠidlíkovéTotální nasazení Divadlo v UnhoštiŠidlíkovéÚtěk r. 1938Noviny ze zářijových dní 19383x VánoceZámečnictví v roce 1890Kolem světaVzpomínky mojí tchyněDopis ŠrámkoviHostiviceÚderStbSlovní úlohamatkaPÉZETKYSeznam soukromých tisků Josefa Brouska.Morava - Kunoviceklášter HájekJosef BrousekL.Bradáč,J.Brousekknihařkou

Letiště Ruzyně

Naděžda Stejskalová 13:25 0 komentářů

Letiště v Ruzyni - veřejná dražba, v roce 1935.

 
Letiště v Ruzyni   - veřejná dražba, v roce 1935.
Státní stavební správa, státního civilního letiště „Praha“ v Ruzyni, dává na vědomost, že dne  20. května 1935 (v pondělí) o 9 ½ hodině, bude provedena veřejná dražba na trávu na stojato oseté na ploše.  as 84 hektarů. Schůzka  účastníků dražby je v uvedenou hodinu u kantiny jenečského pivovaru na jižní hranici letiště.
P o d m í n k y    d r a ž b y.
Vydražitel se přiklepnutím zavazuje:
1.     Že žnutí celé jim vydražené travní plochy provede travním žacím strojem, anebo travní kosou, takové konstrukce  a tak seřízeným, že nepoškodí strukturu travního porostu.
2.     Že podřídí se  bez uplaťňování Jakýchkolik nároků dispozicím a pokynům státní stavební správy majícím za účel usměrnění vlastní sklizně a odvozu trávy či sena.
3.      Že přesně dodrží hranici vytýčeného, vydraženého dílce, aniž by vyvolal namítky a žaloby vydražitelů dílců jiných.
4.      Že se soukromými spory případně vzniklými nebude se obraceti na státní stavební správu.
5.     Že odvoz trávy či sena provede za takového počasí a takovými povozy, které nedovolí zařezávati se koly do letištního povrchu a při čemž zabrání také vhodnou volbou příjezdových a výjezdových směrů tvoření
6.     Že nepojede v žádném případě jinudy , než mu bude dovoleno a přes plochy obdělané a obdělávanéteprve nyní.   
7.     Že každý vydražitel připraví obsekáním na své hranici , která mu bude správou stavby udána odjezdový pruh, jímž budou moci vzdálení i blízcí sousedi vyjetí se sklizní.
8.    Že se žnutím začne ihned, jakmile ho státní stavební správa vyzve a pak se v nejkratší době postará o odvoz.
9.     Že ihned při přiklepnutí složí do rukou státní správy na potvrzenku jí vydanou 25% dražební částky jako záruku, že dodrží  všechny  dražební podmínky.
10.    Že souhlasí, aby tato částka sloužila ke krytí vydražitelem způsobených škod a že bude  vrácena celá či jen z části po odražení nákladů na zahlazení škod v týž den kdy odveze trávu.
11.    Že nejpozději do 24. Hodin po dražbě složí celou vydraženou částku, na níž obdrží stvrzenku státní stavební správy výše zaplacené částky. Nesložení záruky či celé dražební částky v udané lhůtě nebo nesplní kteroukoliv s podmínek  dává  státní stavební správě volně disponovat s vydraženým dílcem. Při nesložení dražební částky nejpozději do 24 hodin po dražbě propadá složených 25% této částky.Dílce které se budou dražiti jsou asi 1 ha, více dílců se nevylučuje, podobně jako se nevylučuje případně  celé travnaté plochy. Státní správa nevylučuje ani, aby se v případě zájmu o větší dílce než 1ha sloučili uchazeči  ve skupiny. Pak ale  za sloučenou skupinu může dražiti a vůbec jednati pouze jedna osoba jako splnomocník skupiny, při čemž pro skupinu platí stejné podmínky jako pro jedince.
Státní stavební správa sama vytýčí vydraženou plochu s ohledem na zájem porostu.
Pokud vydražitelé budou ke svážení travy či sena  užívati silnic na vlastním letišti musejí na ně najížděti ze silničního čela a nikoliv z boku.
Přikázání výjezdových cest vyhražuje si státní správa sama.
                                                                                  Za Státní stavební správu
                                                      Civilního letiště „Praha“ v Ruzyni
                                                                               DR. Ing. Karel Louda v.r. 1935


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.