Rozhovor s Bedřichem Ježkem

Knihovna Karla Hynka Máchy 09:50 0 komentářů

Rozhovor s litoměřickým rodákem Bedřichem Ježkem. 

Součástí časopisu Karel+ je vydání vzpomínkového  audionosiče  určeného pro NÁRODNÍ KRONIKU. Jedná se o vzpomínky litoměřických rodáků.

V knihovně totiž věříme, že i staří lidé mnohým přispívají k rozvoji naší společnosti a zároveň z něj mohou mít i prospěch. Nabídka aktivit pro seniory je opravdu pestrá.  Vedle výuky angličtiny patří k pravidelným akcím také činnost dvou zájmových klubů. Prvním je Klub aktivního stáří s rozmanitými činnostmi jako je trénink paměti, čínská zdravotní cvičení, muzikoterapie či třeba žonglování a dalším je klub tvůrčího psaní LiPen, jehož členové se seznamují s jednotlivými literárními žánry, píšou své vlastní texty, přispívají do časopisů, a zapojili se do celostátního projektu Nadace Charty 77/Konta BARIÉRY s názvem Národní kronika.
Zúčastňují se i mezigeneračních akcí, jako např. předčítání dětem.

Rozhovor s Bedřichem Ježkem


http://www.knihovnalitomerice.cz/aktuality/rozhovory-se-seniory
Zvuková příloha


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.