Josef Heindrych - Fořt

Ondřej Šenkyřík 21:08 0 komentářů

Fořt se staral o panské lesy, mezi jeho povinnosti spadalo chytání pytláku a lov zvěře.

Můj prapraděd Josef Heinrych se narodil za Rakouska-Uherska. Sloužil jako fořt pro zámeckého pána. Mezi jeho povinnosti spadalo starání se svěřený revír, chytání pytláků a lovení zvěře v panských lesích. Úlovky obvykle chodily pánovi, přesto si ale mohl brát maso pro i sebe. Brával si ho tolik, že si jeho rodina mohla velmi často dopřávat maso. Lovíval nízkou zvěř, ale i zvěř vysokou. Jeleny například lovíval především v zimě, protože jejich maso se dalo snadněji uchovat. Obvykle se zabalené dalo do koše a ten se zavěsil do studny těsně nad vodu, kde se díky stálé nízké teplotě maso udrželo dobré až měsíc. Neměl stálé bydliště, putoval po různých revírech, kam ho pán poslal.