Josef Heindrych - Fořt

Ondřej Šenkyřík 21:08 0 komentářů

Fořt se staral o panské lesy, mezi jeho povinnosti spadalo chytání pytláku a lov zvěře.

Můj prapraděd Josef Heinrych se narodil za Rakouska-Uherska. Sloužil jako fořt pro zámeckého pána. Mezi jeho povinnosti spadalo starání se svěřený revír, chytání pytláků a lovení zvěře v panských lesích. Úlovky obvykle chodily pánovi, přesto si ale mohl brát maso pro i sebe. Brával si ho tolik, že si jeho rodina mohla velmi často dopřávat maso. Lovíval nízkou zvěř, ale i zvěř vysokou. Jeleny například lovíval především v zimě, protože jejich maso se dalo snadněji uchovat. Obvykle se zabalené dalo do koše a ten se zavěsil do studny těsně nad vodu, kde se díky stálé nízké teplotě maso udrželo dobré až měsíc. Neměl stálé bydliště, putoval po různých revírech, kam ho pán poslal.


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.