Jestli jsem ti ublížil

Jan Kratochvíl 20:44 0 komentářů

Lítost nad ukončením milostného vztahu. Možná má tato báseň svým obsahem obecnou platnost - kdož ví.

Jestli jsem ti ublížil                                               

 
 
Jestli jsem ti někdy ublížil                  
ty odpustíš mi jistě                                                                              
ať zůstane vše čisté                                                                              
na co budem často vzpomínat                                                             
 
Jestli jsem ti někdy lhal
neteskni
Často je pravda smutná pro člověka
Jednou ho raní
jednou leká
jednou je těžká jako okovy
a člověk nemůže s ní dál
 
Jestli jsem ti někdy ukřivdil
pochovej ten den
Ani pro mě není lehké přiznání
Vždycky jsem toužil vzít tvou hlavu do dlaní
a vyléčit vše polibkem a úsměvem
 
Jestli jsem však někdy zranil tvou duši
pak chtěl bych s tebou plakat
Ne
nehněvej se na mě
Ta dálka
přes kterou chtěl jsem k tobě jít
mě jitřila a brala mi můj klid
 
Jestli však přece v koutku tvého srdce
zableskne se někdy výčitkou                                           
tak pouze proto
že jsem tě nechal odejít                                                                                                                                  


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.