Jak šel čas v mé rodné vesničce

Marie Ženatova 13:34 0 komentářů

V současné době je moje rodná vesnička Protivanov už městysem, který plní po mnoha stránkách úlohu menšího regionálního centra... A je také nejvýše položenou obcí na celé Drahanské vrchovině.

Její počátky souvisejí s procesem osídlování Drahanské vrchoviny, ale první písemná zpráva o obci Protivanov je z počátku 16. století, kdy se její obyvatelé živili zemědělstvím a zpracováváním dřeva.
    
Farní kostel "Narození Panny Marie" je až z roku 1772, kdy jej nechal postavit hrabě Leopold Dietrichstein.
    
Já jsem v roce 1992 vydala vlastním nákladem publikaci "SRDCE DRAHANSKÉ  VRCHOVINY", v které jsem se vypsal z lásky k rodnému kraji i když jsem si mnohé události velmi a velmi idealizovala.
    
Obrázky do publikace jsem měla od svého tatínka, který kreslil krajinky jen jako amatér, ale už od útlého dětství. Protože nemám jiné dokumenty z 30. let, tak jsem si dovolila použít jeho obrázky i v tomto článečku.
    
Drahanská vrchvina byl kraj v minulosti velice chudý, ale lidé dobří, skromní a velice pracovití. Ale tak jako všude jinde byla i zde veliká proměna k lepšímu a stále je - když přijedu po delším čase, tak mnohé téměř nepoznávám...
      
Ve vesničce je mnoho domů opraveno - tak jako kostel a fara - je zde také postaveno mnoho nových rodinných domků...
Na místě bývalé obecné školy je Obecní úřad a v úplně jiné lokalitě se v roce 1973 otevřela nově postavená škola...


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.