Jak jsem založil českou Wikipedii

Miroslav Malovec 09:06 0 komentářů

Česká Wikipedie byla přeložena z esperanta

Už jsem na toto téma odpovídal pro různé časopisy, televizi i rozhlas, vyprávěl na Wikikonferenci, ale asi bude nejlépe, když podám svědectví i písemně. Když jsem se v březnu 2002 dozvěděl o existenci Wikipedie a její esperantské verzi, hned jsem se tam přihlásil, protože jsem sám už v roce 2000 esperantisty vyzýval k vytvoření všeobecné encyklopedie (ve věstníku Starto, který rediguji).
 

Zpočátku jsem byl trochu zmaten, jak systém funguje, ale všiml si mě Chuck Smith, zakladatel esperantské verze Wikipedie, radil mi, jak postupovat, a nakonec mě i požádal, abych pro další nováčky zpracoval návod, protože on se těžko dovede vžít do situace člověka, který do Wikipedie poprvé vstoupí a neví, jak dál.

Koncem roku přijel do České republiky, navštívil mě, rozmlouvali jsme o další strategii a najednou se mě zeptal, proč nezaložím českou Wikipedii. Odpověděl jsem, že vůbec netuším, jak se to dělá. Stáhl mi pak odněkud z internetu asi 24-stránkový soubor v txt, kde na každém řádku byl anglický příkaz pro stroj a v uvozovkách esperantský nápis, který uživatel vidí na obrazovce. Řekl mi, že angličtinu mám nechat, ale slova v uvozovkách přeložit. Hrál jsem si s tím dva týdny, na Silvestra poslal na adresu Briana Wibbera, který mi pak 6. ledna 2003 oznámil, že můj překlad je už na webu. Zjistil jsem, že se tam hned začali hlásit lidé, které jsem ani neznal. Někteří mě upozornili na chyby v mém překladu, proto jsem požádal Briana o opravu. On mi poslal přístupová hesla, abych vše opravil sám, což jsem udělal a hned hesla zapomněl.
 

O něco později jsem se dozvěděl, že česká Wikipedie byla založena vlastně už v květnu 2002, jenže v angličtině, protože správci česky neuměli. Nikdo se však do této Wikipedie nehlásil, proto mě požádali o český překlad. Ještě o něco později jsem se dozvěděl, že jsem považován za správce české Wikipedie, který ale neplní své povinnosti (věnoval jsem se té esperantské). Vzdal jsem se tedy správcovství, občas ještě vložím nějaký příspěvek, ale po staru. Je mi 64 let a všem technickým novinkám, které mladí mezitím zavedli, ani nerozumím. Novináři považují skutečnost, že česká Wikipedie vznikla překladem z esperanta, za zajímavou kuriozitu a občas se mnou provedou rozhovor na toto téma, dostal jsem i čestné členství spolku Wikimedia Česká republika.

Skoro denně však Wikipedii využívám jako uživatel, když hledám různé informace.

 

V Brně 28.6.2017 Miroslav Malovec

 

Ukázka z překladu

 

"filename" =3D> "Soubor",

"filedesc" =3D> "Popis",

"affirmation" =3D> "Potvrzuji, že zákonný vlastník copyrightu na =

tento soubor souhlasí se zveřejněním podle .",

"copyrightpage" =3D> "Wikipedie:Copyrright",

"copyrightpagename" =3D> "povolenka GFDL používaná ve Wikipedii ",

"uploadedfiles" =3D> "Načtené soubory ",

"noaffirmation" =3D> "Bezpodmínečně musíte potvrdit, že =

váš příspěvek neporušuje zákony o copyrightu.",

"ignorewarning" =3D> "Ignoruj varování a ulož soubor.",

"minlength" =3D> "Jméno souboru se musí skládat nejméně ze =

tří písmen.",

"badfilename" =3D> "Jméno souboru bylo změněno na \"\".",

"badfiletype" =3D> "\".\" jedná se o nedoporučený typ souboru.",

"largefile" =3D> "Doporučuje se, aby soubor nepřesahoval 100 =

kbytů.",

"successfulupload" =3D> "Načtení úspěšně provedeno!",

"fileuploaded" =3D> "Úspěšně jsi načetl soubor \"\".

Věnuj pozornost následujícímu odkazu: () na stránku popisu a =

napiš pár informací o souboru. Např. odkud pochází, kdy a =

kdo ho vytvořil či cokoliv dalšího, co o něm víš..",

"uploadwarning" =3D> "Varování",

"savefile" =3D> "Ulož soubor ",

"uploadedimage" =3D> "načetl \"\"",

 Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.