Hlas

Jan Kratochvíl 11:46 0 komentářů

Duchovní báseň ze sbírky "Hledání pramenů" (2006)

H l a s                                      
 
Jak bouřný vítr ohýbá stromy            
a ve víru roztáčí servané listí            
tak krouží tvé myšlenky                     
v divokém reji
aby tě zlákaly                                    
do kruhu  věčného bloudění               
                                                          
 
Jen v tichu svého nitra                       
když vzdáš se všeho                          
najdeš pevný bod
který ti dá sílu
zlomit jejich moc                               
a uslyšet laskavý  HLAS                   
jenž tě hledal                                     
od počátku tvého bytí                        
 
 


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.