Dvě desítky let vedení orchestru po roce 1968

Radomil Eliška 13:13 0 komentářů

Příspěvek pana Radomila Elišky do sborníku „Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje".

                                                                                                                                                                   V Praze dne 22. 4. 2015

Dne 21. 4. t. r. byla moje paní v parku na Letné zdvořile oslovena studentem Martinem Zdražilem, účastníkem soutěže „YOUNG LIONS“ s prosbou o možný příspěvek do této soutěže.

Manželka nabídla materiál, který vznikl původně na žádost kulturní rady Karlovarského kraje a města Karlovy Vary. Po mém ústním přednesení na konferenci konané v Karlových Varech v červenci 2004 se tento příspěvek stal součástí sborníku „Hudební minulost a současnost Karlovarského kraje“. (Byl vydán v roce 2004.)

S pozdravem
Eliška

P.S.: Byl jsem 21 let šéfdirigentem Karlovarského symf. orch. A 31 let profesorem dirigování na pražské AMU. A nyní čestným dirigentem symf. orchestru v Sapporu (Japonsko). Do této země zajíždím už 11 let. 


pdf


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.