Důdoprdo

František Schmíd 16:13 0 komentářů

Školení za socialismu

Příběh zdánlivě nesouvisí s televizí ale tenkrát byly v oblibě diapozitivy a televize byla v plenkách. Specialitou minulého režimu byla různá školení.Pokud to bylo v pracovní době,ještě to ušlo,ale já chytil školení mzdových komisí v okresním městě mimo pracovní dobu v parném létě.Jednalo se o "dúdoprdo",což znamenalo důsledné dodržování pracovní doby. Přivítal nás lektor,který vzhledem i jednáním připomínal pátera Koniáše.Zdůraznil nepostradatelnost výkladu a měli jsme si určitě dělat poznámky.Výklad byl nudný a v sále bylo vedro,takže se sami zavíraly oči.To ale lektor zaklepal ukazovátkem na lavici,namířil na hříšníka,zvedl husté obočí a zahřímal:"Tebe to soudruhu snad nezajímá?"Po 2hodinách výkladu jsme byly doslova uzývaní.Mysleli jsme,že je konec,ale lektor nám oznámil,že nám předvede novinku.Byla to promítačka diáků spojená s magnetofonem. Zatemnil okna spustil přístroj.Na plátně se objevily grafy,doprovázené hlasem,který se proklatě podobal hlasu pana Brodského,když jako Hajaja v radiu uspával děti.Potom to cvaklo, mňouklo,naskočil nový obrázek a výklad pokračoval.Lektor nás upozornil na zajímavé grafy a varoval nás před usnutím.Leč marně.Prři třetím komentáři polovina spala,po čtvrtém odolával pouze lektor a já, při pátém zavel oči i on.Nesledoval jem plátno,ale třicet spáčů.Když přístroj mňoukl,všicni otevřeli oči a napřímili hlavy,aby vzápětí opět usnuli.Vzbudil jsem spolupracovníka,aby o podívanou nepřišel.program konečně doběhl a kolega vytáhl rolety.Hkuk rolet asvětlo zapůsobily zázračně,všichni rázem ožili. Lektor vyskočil,protřel si oči a dal všemu korunu."Doufám,že si ze školení odnesete hodně do závodů a děkuji vám za pozornost."


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.