Cestování v 70. letech

Open Gate 12:14 2 komentáře

Studentka Open Gate Nikola Suntychová zpovídala svojí babičku, Blaženu Suntychovou. Příběh se odehrál v Hradci Králové.

Má babička měla to štěstí, že její táta, můj praděda, byl ve straně a to pro její rodinu znamenalo spoustu výhod. Například, mohli volněji cestovat po socialistických zemích v Evropě. Těmto státům se říkalo státy RVHP, což znamenalo “Rada vzájemné hospodářské pomoci”, a patřilo mezi ně Bulharsko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Německá demokratická republika, Sovětský svaz a samozřejmě Československo. Má babička navštívila cizinu třikrát, dvakrát Bulharsko a jednou NDR. Když jsem se jí zeptala, jaké pro ni tehdy cestování bylo, odpověděla mi jen, cituji: “Cestování stálo za starou bačkoru.” Pro tento názor měla hned několik vysvětlení. Tak zaprvé, nebyla směnitelná koruna. Kdykoliv chtěla babička se svou rodinou jet do ciziny, museli si všechny potraviny, oblečení a další potřebné věci koupit doma, v Československu, a vzít si je s sebou do ciziny. To cestování výrazně ztěžovalo, neboť s sebou lidé museli brát i věci, které by se daly bez problému zakoupit i v zahraničí a tím pádem toho s sebou měli opravdu mnoho. Avšak po porovnání cen v Československu oproti cenám v zahraničí jsem přišla na to, že i kdyby koruna česká byla směnitelná, nakupování v zahraničí by se nevyplácelo, neboť v ČSSR byly ceny opravdu nízké. A právě kvůli tomu, že ceny v zahraničí byly vysoké, musela babička na jakémkoliv výletě přespávat ve stanu, neboť utrácet peníze za dobré ubytování by se nevyplácelo. Dalším důvodem, proč tehdy nebylo cestování nejlepší, byla kontrola na hranicích. Dříve byly kontroly opravdu důkladné a to především z důvodu, aby někdo nepřevážel určité zboží za hranice. Babička mi přesně popisovala, jak taková kontrola probíhala. Nejprve se muselo zkontrolovat, zda mají všichni cestovní pas a povolení vycestovat ze země. Pokud bylo vše v pořádku, všichni museli otevřít svá zavazadla a kufr u auta, aby hraniční kontrola mohla zkontrolovat jejich obsah. Prý to bylo velice nepříjemné, když se kontrola prohrabovala skrz osobní věci mojí babičky. Byl to prý hlavní důvod, proč tehdy nebyla fanouškem cestování.


Komentáře
nadivka
pokud jste jeli vlakem takové kontroly nebyly, ale museli jste dávat pozor když vlak zastavil, aby někdo okénkem nevytáhl váš kufr- A děti kolem žebraly.
9.10.2015 16:15:36

nadivka
pokud jste jeli vlakem takové kontroly nebyly, ale museli jste dávat pozor když vlak zastavil, aby někdo okénkem nevytáhl váš kufr- A děti kolem žebraly.
9.10.2015 16:15:35