Čas kosení trávy

Jan Kratochvíl 23:01 0 komentářů

Zamyšlení nad ranní krásou louky

Č a s    k o s e n í    t r á v y

 
 
Když stébla
v pokorném uctívání
vycházejí slunci vstříc
to cvrček pod drnem
zpívá jim píseň labutí            
a stromy                                 
zaseknuté do oblak                
nesvedou vítr z jeho cest       
 
Jen hlína přivítá mé stopy
a jí půjdu se zpovídat            
že viděl jsem louku                
svlékat se z ranní mlhy
 Louka, ráno, rosa


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.