100 let skautingu

Marie Ženatova 19:46 0 komentářů

V sobotu 4. května 2019 se sjely skautské oddíly z okresu Blansko do Boskovic aby započaly oslavy tohoto výročí. Slavnostního setání se zúčastnilo téměř 600 skautů - začalo ve 14 hodin bohoslužbou v kostele sv. Jakuba staršího, při které byly posvěceny prapory skautských družin.

Po zakončení se vydal průvod skautů za doprovodu dechové hudby k radnici kde byl slavnostní nástup s projevy několika řečníků.
 
Pak oddíly odpochodovaly k Muzeu regionu Boskovicka, kde proběhla vernisáž skautské výstavy. Na zahradě za Muzeem pak byly slyšet skautské písně v podání místních družin a zájemci si mohli prohlédnout i skautský stan.
 
Jeden můj syn se v mládí skautu hodně věnoval, teď už pokračují mnohá vnoučata - vždy začínají jako skautíci, poté i jako rádci. Během roku se ve svých oddílech učí chovat lidsky k celé přírodě, poznávají zde základní obyčejný život v přírodě jak na svých víkendových výpravách, tak nejvíce na skautských táborech.
 
Zde mají děti jiný život než doma - začínají rozcvičkou, ranní hygienou v přírodě. Jídlo si připravují sami se svými vedoucími a rádci, střídají se jak při přípravě jídla tak při ostatních činnostech - mají svoje zaměstnání, prostor pro hry, turistiku i delší výpravy.
 
Celou dobu se musí obejít bez televize, mobilů, poznávají obyčejný život v přírodě, ví jak zacházet mimo jiné i s kladívkem, sekyrou a je jim hezky. Znají svoje skautské zákony a rodiče ví, že je o jejich ratolesti dobře postaváno.
 
Věřím tomu, že děti, které vyrůstají na takových typech táborů nebudou ve většině případů tíhnout k drogám jako je cigareta, alkohol a jiné...
 
Nedávno jsem slyšela, že s drogou má zkušenost už víc než 50 procent mladých. Všichni by se měli zamyslet nad tím, zda nebylo lepší když byly děti od dětství vedeny k pomoci a práci než jim jen dopřávat volnost a zábavu.
Proč se tolik dětí a mládeže uchyluje k různým drogám? -  jedině z nudy.
A protože drogy dělají ze všech veliké siláky, tak pak už se i ztrácí smysl pro povinnost, vzájemnou ohleduplnost a úctu.
 
Myslím si, že až tyto děti vyrostou a stanou se z některých politici, že budou mít velikou úctu k přírodě, nebudou zbytečně kácet lesy, ale naopak podporovat jejich výsadbu, budou pečlivými hospodáři jak v v lesích, tak na orné půdě a vodním hospodářství.
 
Určitě nebudou zaprodávat jak lesy tak půdu za pusinku...
 
Ono nám už toho v té naší zemičce moc nezbývá...
 
A já marně přemýšlím, proč někteří politici, kteří také navštěvovali skautské tábory si nevzali k srdci jejich "desatero..."
 
 
Nebo, že by se u některých současných politiků jak na místní nebo republikové úrovni roznemohla "skleroza...?"
 
 
To je skutečně moc a moc zlá nemoc...


Komentáře
V blogu nejsou žádné komentáře.